Zdaniem przewodniczącego FEMM Roberta Biedronia to historyczny moment, który zapewni kobietom wszystkich państw członkowskich UE takie same standardy ochrony, pomocy w przypadkach przemocy i przemocy domowej. Tego bowiem dotyczy tzw. konwencja stambulska. Unia podpisała ją w 2017 r., ale wciąż nie ratyfikowała z powodu sprzeciwu części państw. W 2021 r. zaś TSUE stwierdził, że możliwa jest ratyfikacja bez jednomyślności w Radzie UE. Teraz zgodę musi wyrazić PE na posiedzeniu plenarnym oraz Komisja Europejska i Rada UE.

Polska ratyfikowała konwencję 27 kwietnia 2015 r. W lipcu 2020 r. resort sprawiedliwości złożył wniosek o podjęcie prac w celu wypowiedzenia konwencji, a premier wniósł do TK o zbadanie jej zgodności z konstytucją.

Czytaj więcej

Posłowie UE wzywają do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej ws. przemocy wobec kobiet