Komisja Europejska naciska na rozwój OZE

Konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie reform rynku energetycznego wskazują na rosnącą rolę umów PPA między wytwórcami zielonej energii a jej nabywcami.

Publikacja: 27.03.2023 15:44

Komisja Europejska naciska na rozwój OZE

Foto: Adobe Stock

Zawierane na dłużej umowy PPA (Power Purchase Agreement), oparte na źródłach OZE mogą być gwarancją stałej ceny energii elektrycznej. Komisja Europejska doprecyzowuje mechanizmy kontraktacji w formule PPA, aby stały się  atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych  umów na dostawy energii.

Wytyczne dyrektywy

Zgodnie z art. 2 punkt 17 dyrektywy RED II, PPA oznacza umowę, w której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta. Ta  lakoniczna definicja  pozostawia państwom członkowskim swobodę̨ w uregulowaniu tych kwestii. Niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, wciąż jednak  nie implementowały dyrektywy w tym zakresie.  Tymczasem ani  prawo energetyczne, ani ustawa o odnawialnych źródłach energii nie regulują konstrukcji prawnej umów PPA.

Czytaj więcej

Ważne zmiany rynku energii UE. Mają ustabilizować ceny, bez rewolucji

- Tym samym ograniczenia w ich kształtowaniu wyznaczają ograniczenia zasady swobody umów z polskiego kodeksu cywilnego, co jest zbyt liberalnym rozwiązaniem - komentuje Bartłomiej Kupiec, ekspert ds. rynku energii, członek stowarzyszenia „Z energią o prawie”.

Obecnie bowiem umowy PPA w Polsce mają charakter tzw. umów nienazwanych, co stwarza problemy interpretacyjne. Definicja umowy PPA powinna znaleźć́ się̨ w polskiej ustawie o OZE, aby upewnić   uczestników rynku i  stworzyć  nowe  modele kontraktowania zielonej energii, choćby przez społeczności energetyczne.

- Polski ustawodawca powinien więc wprowadzić  szeroką
definicję PPA oraz  otwarty katalog najważniejszych postanowień
umowy PPA – wyjaśnia Kupiec.

Do takich postanowień powinny należeć między innymi: określenie strony umowy, miejsce dostarczenia energii do odbiorcy, ilość energii w podziale na okresy umowne, sposób prowadzenia rozliczeń, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. Ponadto w umowie PPA musi się znaleźć postanowienie o udzieleniu rekompensaty odbiorcy energii przez jej wytwórcę, gdy  uzgodnione ilości energii elektrycznej nie są dostępne w  terminie dostawy.

Transpozycja dyrektywy

 Jak wyjaśnia mecenas Konrad Kosicki, partner kierujący praktyką energetyki i zasobów naturalnych w kancelarii Greenberg Traurig, barierą dla powszechnego zawierania umów PPA w Polsce był m.in.  faktyczny  brak dużych źródeł OZE, o mocy często większej niż kilkadziesiąt czy kilkaset megawatów, które mogłyby sprostać oczekiwaniom największych firm.

- Umowy PPA mogą być zawierane między wytwórcami a odbiorcami zajmującymi się hurtowym obrotem energią elektryczną (spółkami obrotu) lub między wytwórcami a odbiorcami końcowymi (zwykle przedstawicielami energochłonnego przemysłu), wtedy określa się je mianem Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) - wyjaśnia adwokat Konrad Kosicki.

Umowy PPA według Komisji Europejskiej

Komisja Europejska 14 marca opublikowała propozycje reformy unijnego rynku energii elektrycznej. Pojawiło się kilka ważnych postanowień i wytycznych dotyczących rozwoju umów PPA. Państwa członkowskie powinny dążyć do stworzenia  warunków rynkowych dla długoterminowych instrumentów rynkowych, takich jak umowy zakupu energii  PPA. Powinny też uwzględnić dynamikę rynku umów PPA przy ustalaniu strategii politycznych służących dekarbonizacji energii. Według KE państwa UE powinny  zwiększyć dostęp  do umów PPA   mniejszych odbiorców i ohraniczyć ryzyko finansowe  niewywiązywania się nabywcy z  długoterminowych zobowiązań płatniczych  umów PPA.

Zdaniem radcy prawnego Tomasza Młodawskiego, partnera w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak,  korzystanie z umów cPPA z fizyczną dostawą energii umożliwia odbiorcom nie tylko uprzywilejowany dostęp do tańszej energii z OZE, lecz może również zmniejszać dostępność energii z OZE na rynku spot, co  mogłoby wywołać również presję na wzrost cen na rynkach krótkoterminowych i dalsze zwiększenie kosztów zakupu energii dla odbiorców, którzy nie będą korzystali z cPPA z fizyczną dostawą.

- Może to   zachęcać do szybkiego wchodzenia odbiorców na rynek cPPA z fizyczną dostawą. KE zawarła w swojej propozycji zastrzeżenie, że tworzenie instrumentów wsparcia dla zawierania nowych transakcji cPPA nie powinno ograniczać płynności i konkurencji na rynkach energii elektrycznej. Propozycja KE przewiduje również  wymóg, by warunki wyjścia z cPPA, w tym terminy wypowiedzenia i wysokości opłat przy wypowiedzeniu cPPA, nie naruszały unijnego prawa konkurencji - ocenia prawnik.

Zawierane na dłużej umowy PPA (Power Purchase Agreement), oparte na źródłach OZE mogą być gwarancją stałej ceny energii elektrycznej. Komisja Europejska doprecyzowuje mechanizmy kontraktacji w formule PPA, aby stały się  atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych  umów na dostawy energii.

Wytyczne dyrektywy

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję