Za przyjęciem nowelizacji, która składa się z projektów rządowych oraz poselskiego projektu PiS, głosowało 230 posłów, przeciw 220. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak głosowały kluby za projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego

Jak głosowały kluby za projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego

sejm

Nowelizacja ma zwiększyć frekwencję i ułatwić obywatelom dotarcie do lokali wyborczych. Przewiduje  utworzenie dodatkowych komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach tj. liczących 200 lub 300 mieszkańców (obecnie min. 500) oraz dowóz wyborców do lokali wyborczych w miejscach pozbawionych komunikacji publicznej. Poza tym przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu prawa do głosowania w wyborach.

Przed głosowaniem sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach poparła poprawkę PiS  o nagrywaniu przez mężów zaufania prac obwodowej komisji wyborczej  także w czasie głosowania. Pozytywną opinię zyskała też poprawka zmniejszająca diety dla mężów zaufania z 50 proc. do 40 proc. zryczałtowanej diety członków komisji.

Poprawki opozycji zakładające przywrócenie możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez internet zostały  odrzucone. Nie przeszła też propozycja, by zmiany obowiązywały od nowej kadencji.

Czytaj więcej

Beata Tokaj: Wyborcze komisje kościelne niepotrzebne