Dodał, że jednocześnie wojewoda podlaski wprowadzi zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej. To znaczy, że w woj. lubelskim  będzie można wejść nad samą granicę.

Jak informuje MSWiA w komunikacie, resort ten nie widzi konieczności przedłużenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na obecnych zasadach. Powodem jest stan zaawansowania prac nad budową zapory na granicy polsko-białoruskiej

"Rozporządzenie MSWiA z 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi nie będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Natomiast w oparciu o przepisy art. 8 ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, wojewoda podlaski właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, wprowadzi zakaz przebywania w odległości 200 m od linii granicy państwowej. Jest to związane z instalacją elektronicznych elementów budowanej zapory."  - czytamy w komunikacie.

Zakaz przebywania na terenach przy granicy z Białorusią obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. W marcu został przedłużony do 30 czerwca 2022 r.  Obejmuje osoby, które nie są mieszkańcami rejonów przygranicznych i nie prowadziły tam działalności gospodarczej. Za złamanie zakazu grozi mandat od Straży Granicznej.