Może to zrobić w razie poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Gdy po półrocznym okresie wystąpi nowe poważne zagrożenie, może być uzasadnione ponowne zastosowanie tego środka – podkreślił w wyroku TSUE.

Czytaj więcej

Spółka nie zajrzy do akt kontroli Straży Granicznej - wyrok NSA

Austria od połowy września 2015 r. wielokrotnie przywracała kontrolę na swoich granicach z Węgrami i Słowenią. Gdy obywatel odmówił okazania paszportu, był ukarany grzywną. TSUE stwierdził, że nie można zobowiązać osoby pod groźbą kary do okazania paszportu lub dowodu tożsamości podczas kontroli na granicy wewnętrznej przy wjeździe z innego państwa członkowskiego, jeśli przywrócenie kontroli granicznej jest niezgodne z kodeksem granicznym Schengen.

Sygnatura akt: C 368 i 369/20