Chodzi o zmiany w rozporządzeniu z 26 lutego 2021 r. (Dz.U. poz. 367) . Oto najważniejsze:

1) dopuszczenie prowadzenia przez przedsiębiorców  zajęć korekcyjnych organizowanych, na podstawie skierowania lekarskiego,w ośrodkach sportowych lub powiatowych centrach sportu;

2) do 30 września 2021 r. do skierowań na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzonych przez NFZ,  nie stosuje się terminu doręczenia świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania;

3) do wyłączenia z zakazu zgromadzeń i spotkań konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów, dodano konkursy na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze;

4) zaświadczenia potrzebne kandydatom na aplikantów oraz aplikantom aplikacji sędziowskiej i  prokuratorskiej do uczestnictwa w egzaminach lub zajęciach, będzie mógł wydać nie tylko Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale i osoba przez niego upoważniona;

5) kolejność szczepień została zmodyfikowana w ten sposób, że wraz z osobami urodzonymi w latach 1942–1951, mają być szczepione wszystkie osoby dorosłe urodzone po 1951 r., które:

a) są dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek,

b) chorzy z nowotworem, u których po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

c) osoby poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

d) osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;

6) do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 bez kolejki mają prawo osoby, którym skierowanie na to szczepienie wystawiono przed 15 stycznia 2021 r. Powinny poddać się szczepieniu zanim skierowanie straci ważność.

Rozporządzenie można znaleźć  w DzU z 5 marca 2021 r. pod poz. 415.