Przypomnijmy, że ministerialne rozporządzenie z 29 marca 2021 r. wprowadziło nowe regulacje dotyczące osób przekraczających granice Polski. Biuro RPO wskazuje, że przepisy te wraz z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowią, że od 30 marca 2021 r. osoby przekraczające granice zewnętrzne (spoza Strefy Schengen) podlegają obowiązkowej kwarantannie, która trwa 10 dni. Eksperci dodają, że posiadanie negatywnego wyniku testu w momencie przekraczania granicy jest w tym wypadku bez znaczenia.

Krótsza kwarantanna

Biuro RPO podkreśla, że czas obowiązkowego odosobnienia, może jednak zostać skrócony. Co zatem należy zrobić, by nie spędzić na kwarantannie aż 10. dni? Eksperci wyjaśniają, że w ciągu 48 godzin od momentu przekroczenia granicy należy wykonać test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. - Jeżeli jego wynik będzie negatywny, wówczas obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez laboratorium do systemu teleinformatycznego - czytamy na stronie RPO.

Czytaj także: Przepisy o kwarantannie - od północy zmiany na granicy

Niestety testy te nie są finansowane ze środków publicznych - czytamy dalej.

Nie każdy musi odbyć kwarantannę

Należy pamiętać, że w przepisach przewidziano także odstępstwa od obowiązku poddania się kwarantannie. - Tego obowiązku nie stosuje się m.in. w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki - wyjaśnia biuro rzecznika.

- W takiej sytuacji, osoby przekraczające granicę są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym - dodają eksperci.

Zmieniające się regulacje

Biuro zauważa, że w obecnej sytuacji epidemicznej prawo zmienia się niezwykle dynamicznie. Wobec tego radzi, by bieżące informacje w zakresie przekraczania granicy Polski weryfikować na stronach internetowych właściwych instytucji m.in. Straży Granicznej.