112 to jednolity, europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, na terenie całej Unii Europejskiej. Numer alarmowy funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (w Polsce m.in. 999, 998, 997).

Dzięki „112" rozmówca, o każdej porze w ciągu doby, może uzyskać połączenie z operatorem najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego (CPR), który w razie potrzeby powiadamia odpowiednią służbą ratunkową (lokalną policję, straż pożarną albo pogotowie ratunkowe).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej odgrywa w systemie powiadamiania alarmowego istotną rolę, ponieważ dzięki Platformie Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) udostępnia operatorom CPR oraz służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy pozyskana od przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacje lokalizacyjne i dane o osobie wzywającej pomocy.

Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które nie mogą określić swojego położenia lub nie są w stanie przekazać informacji. System PLI CBD to dwa ośrodki przetwarzania danych zlokalizowane w Boruczy pod Warszawą i w Siemianowicach Śląskich, które pracują całą dobę we wszystkie dni w roku, również w święta. Średnio w ciągu miesiąca w bazach danych każdej z dwu lokalizacji notuje się po ok. 4 miliony informacji lokalizacyjnych napływających od przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Czas przekazania danych lokalizacyjnych do PLI CBD przez operatora sieci wynosi około 3 sekund, zaś średnia liczba danych wpływających do PLI CBD (zdarzeń alarmowych) – ok. 4 na sekundę.

Do systemu podłączeni są (wydzielonymi łączami) wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadający powyżej 1 mln abonentów, natomiast pozostali operatorzy podłączają się do PLI CBD za pośrednictwem Internetu, dbając o niezbędny poziom zabezpieczeń. Z drugiej zaś strony do systemu podłączone są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy poprzez centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego oraz poprzez sieć Internet.

Od końca 2013 roku funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego, które swoim zasięgiem obejmują terytorium całego kraju. Operatorzy CPR znają przynajmniej jeden język obcy, dzięki czemu również cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski mają możliwość swobodnego zgłaszania na numer alarmowy 112 informacji o zagrożeniach lub zdarzeniach.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania tego numeru dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

Tylko 48 proc. mieszkańców Unii Europejskiej wie, że 112, to europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego, na terenie całej Unii Europejskiej – podała Komisja Europejska z okazji przypadającego dzisiaj Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Polska w tym względzie znajduje się na czele europejskiego rankingu ze wskaźnikiem świadomości – 83 proc., wyprzedając Luksemburg – 80 proc.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podliczyło, że w 2015 r. odnotowano na numer 112 łącznie ponad 21 mln zgłoszeń, czyli średnio ok. 1, 8 mln miesięcznie w skali całego kraju.