Chodzi o obchodzony we wtorek po raz drugi Dzień Prokuratury. Święto to zostało ustanowione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 25 sierpnia 2021 roku jako dzień wszystkich osób świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych prokuratury, a więc prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów urzędników i innych pracowników.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w piśmie do Dariusza Barskiego, I zastępcy Prokuratora Generalnego przyznaje, że "w ostatnich tygodniach pracownicy pionu pozaorzeczniczego prokuratury, wyrażali oczekiwania, iż podobnie jak w roku ubiegłym Dzień Prokuratury nie ograniczy się jedynie do oficjalnych uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie lecz łączyć się będzie z nagrodami finansowymi, których znaczenie dla znajdujących się w fatalnej sytuacji finansowej pracowników jest nie do przecenienia". Związkowcy przypominają, że z okazji pierwszego Dnia Prokuratury, każdy pracownik otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1100 zł.

"Informacja o braku takich środków, zwłaszcza po wielu tygodniach wytężonej pracy związanej z zamykaniem okresu statystycznego, spotkała się z dużym rozczarowaniem zatrudnionej w prokuraturze kadry" - czytamy w piśmie. Dodano, że w latach 2016-2022 z wyłączeniem "pandemicznego" 2020 roku, Prokuratura Krajowa przekazywała dodatkowe środki na nagrody dla pracowników w kwocie około 2600 zł rocznie.

W piśmie przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP Jacek Skała zwrócił się o "podjęcie działań mających na celu wygospodarowanie oszczędności oraz ich przekazanie podległym jednostkom z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników prokuratury w możliwie najbliższym czasie, a także podjęcie działań w ramach prac budżetowych na rok 2024 nad rozwiązaniami systemowymi umożliwiającymi ograniczenie negatywnych zjawisk, takich jak zwiększająca się liczba zatrudnionych otrzymujących wynagrodzenie minimalne, spłaszczenie płac między kadrą o dużym doświadczeniu i stażu pracy, a pracownikami nowoprzyjmowanymi, dyskryminacyjnymi różnicami w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi obszarami terytorialnymi, czy też kominami płacowymi w ramach konkretnych jednostek".

Czytaj więcej

Dodatek dla urzędników sądów i prokuratur w stolicy