Po raz pierwszy w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej" wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Spośród 310 kancelarii biorących udział w tegorocznym rankingu swoje zgłoszenia do tej kategorii nadesłały nam 44 kancelarie. Oceniła je kapituła w składzie: przewodniczący Mateusz Adamski – zastępca szefa działu Prawo online „Rzeczpospolitej", Anna Streżyńska – prezes MC2 Solutions, Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Ryszard Sowiński – prof. Wyższej Szkoły Bankowej, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp.j. oraz Tomasz Zalewski – partner zarządzający Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Konsekwencja we wdrażaniu cyfryzacji

Większość zgłoszeń przedstawiała rozwiązania stricte technologiczne. Wśród nich znalazły się metody i narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji kancelarii Linklaters, aplikacja mobilna dla klientów korzystających z usługi Private Lawyer kancelarii Kubas Kos Gałkowski, a także Talisman – platforma pozwalająca monitorować i zarządzać sprawami naruszeń znaków towarowych w internecie kancelarii Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy.

– Cyfryzacja w usługach prawników oznacza zarówno cyfrowe usługi dla klientów, jak i cyfrowe narzędzia dla samych prawników, sięgające nawet po bardzo nowoczesne technologie, takie jak AI – mówi była minister cyfryzacji Anna Streżyńska. – Szanować należy we wszystkich startujących kancelariach prawnych konsekwencję we wdrażaniu cyfryzacji w długim okresie czasu, za nacisk na edukację prawników w innowacjach i technologiach informatycznych oraz za monitorowanie i wykorzystywanie rozwiązań rynkowych oraz uzupełnianie ich o własne – podkreśla.

Ostatecznie kapituła uznała, że na zwycięstwo zasługuje usługa RöCognition oparta na współpracy prawników z psychologami. – Szalenie trudno jest wybrać spośród blisko 50 propozycji te kilka. Było to olbrzymie wyzwanie dla kapituły – przyznaje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Wybraliśmy innowacyjne i niezwykłe rozwiązanie kancelarii Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota, polegające na innym podejściu do rozstrzygania sporów poprzez znalezienie formuł rozwiązywania tych sporów z udziałem psychologów, gdzie wiedza psychologiczna używana jest w prawniczym podejściu do rozwiązywania konfliktów – dodaje.

Nowy sposób na znane problemy

Inny członek kapituły, prof. Ryszard Sowiński, zauważa, że użycie wiedzy psychologicznej przez prawników jest już praktykowane, natomiast kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef zrobiła z tego usługę. – Podoba mi się też to, że ta wiedza jest najpierw użyta do tego, aby ugodowo załatwiać spory, a jeśli to się nie uda – dopiero wtedy do przygotowania strategii procesowej – podkreśla prof. Sowiński.

– Dokonując wyboru nagrodzonych projektów, postanowiliśmy postawić nie tyle na rozwiązania, które korzystają z technologii jako narzędzia, ile raczej na rozwiązania, które próbują w nowy sposób rozwiązywać znane problemy, niekoniecznie z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Projekt polegający na współpracy prawników z psychologami wyróżnia się takim niestandardowym podejściem – zauważa Tomasz Zalewski, partner zarządzający Wierzbowski Eversheds Sutherland. – Bardzo ważne, że nie jest to jednorazowa, incydentalna współpraca, tylko rodzaj programowego podejścia do sposobu doradzania klientom – zaznacza.

Optymalizacja działań prawników

Wprowadzając usługę RöCognition, kancelaria zaprosiła do współpracy firmę szkoleniowo-doradczą Delta Training, wykorzystującą w swoich rozwiązaniach wiedzę naukową potwierdzoną wynikami badań psychologicznych. Jak tłumaczy adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, metoda znajduje zastosowanie w kilku obszarach. Przede wszystkim pozwala na bardziej efektywne poszukiwanie ugodowego rozwiązania sporu. Psychologowie tworzą plan sytuacyjny na podstawie analizy akt sprawy: ustalają, jakie potrzeby, przekonania i cele kierują zachowaniami obu stron sporu (osób podejmujących decyzje w organizacjach gospodarczych).

Kolejny aspekt to dopasowanie argumentacji używanej w procesie do stanowiska prezentowanego przez przeciwnika, tak aby w sposób jak najbardziej skuteczny obnażyć jego słabości, zapobiec próbom manipulacji i w sposób efektywny przedstawić własne racje. – Przykładowo w dużym sporze przeciwnik w swojej argumentacji odwoływał się do emocji, heurystyk i stereotypów. Zidentyfikowanie toru argumentacji stosowanego przez stronę przeciwną, a także zidentyfikowanie celu, jakim kierowała się kancelaria powoda, którym, jak się wydaje, było zdobycie rozgłosu medialnego, pozwoliło na przygotowanie odpowiedniej linii argumentacji dla naszej kancelarii – wskazuje mec. Radwan-Röhrenschef.

Prawnik podaje, że metoda ta została sprawdzona w pięciu sprawach gospodarczych. Jednocześnie zapewnia, że granicą dla zaangażowania psychologów są zasady etyczne obu zawodów. – Narzędzie ma pomóc w optymalizacji działań prawników, ale nie ma służyć nieetycznej manipulacji czy niedopuszczalnemu przygotowywaniu zeznań świadków – tłumaczy adwokat.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Kapituła postanowiła też wyróżnić Detektor Karuzel VAT opracowany przez prawników z zespołu podatkowego warszawskiej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Opierając się na ich doświadczeniu opracowano algorytm ryzyka narażenia klienta przez jego kontrahentów na oszustwa podatkowe, a na jego podstawie stworzono informatyczny kalkulator weryfikacji wiarygodności podatkowej VAT. Poprzez weryfikację okoliczności współpracy, w tym kryteria stosowane przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe, a także zastosowanie różnych wag dla identyfikacji ryzyk poszczególnych okoliczności współpracy (system wag oparty jest na doświadczeniach SK&S w postępowaniach podatkowych prowadzonych wobec przedsiębiorców z wielu branż) kalkulator pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić grono kontrahentów „ryzykownych" z perspektywy kontynuacji współpracy związanej z postępowaniami „antykaruzelowymi" prowadzonymi przez fiskusa.

Zobacz także

Zwycięzcy w kategorii Największe kancelarie w Polsce

Zwycięzcy w kategorii Największe transakcje roku

Zwycięzcy w kategorii Wyjątkowy kunszt prawniczy przy obsłudze transakcji

Zwycięzcy w Regionach

Zwycięzcy w kategorii Rekomendacje

Relacja z gali rozdania nagród

Zobacz wideo - Marcin Radwan z kancelarii Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Piechota