Prawnik Pro Bono: 19 nominowanych w 18. edycji konkursu

Znamy listę 19 nominowanych do tytułu Prawnik Pro Bono. Dziesięcioro z nich to radcowie prawni, a czworo - adwokaci. Większość mieszka w Warszawie.

Aktualizacja: 05.05.2021 19:21 Publikacja: 05.05.2021 18:13

Prawnik Pro Bono: 19 nominowanych w 18. edycji konkursu

Foto: Adobe Stock

W 18. edycji konkursu nie zabrakło inicjatyw prawników w związku z pandemią. Są mecenasi bezinteresownie pomagający branżom najdotkliwiej przechodzącym lockdown: gastronomii, kreatywnej czy medycznej, np. w akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” polegającej na wyszukiwaniu osób i instytucji wymagających pomocy i łączeniu ich z przedsiębiorcami pragnącymi ją ofiarować. Koordynuje ją mec. Radosław Kwaśnicki. Nominowano też autorkę popularnego wśród rodziców bloga – mec. Marzenę Pilarz-Herzyk za www.mamaprawniczka.pl.

Są i prawnicy wspierający cudzoziemców, mniejszości seksualne, fundacje oraz stowarzyszenia.

Tytuł Prawnik Pro Bono może otrzymać osoba o wyższym wykształceniu prawniczym, mieszkająca w RP, która świadczy nieodpłatnie i charytatywnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji. Kapituła wyłoni zwycięzcę i dwójkę wyróżnionych.

Konkurs „Prawnik pro bono” organizuje Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jego patronem medialnym od lat jest „Rzeczpospolita”.

Oto pełna lista nominowanych prawników:Dr Anna Banaszewska

– radca prawny, Łódź. Jest członkinią Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej, którą wspiera prawnie od 5 lat. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w zakresie przestrzegania praw pacjentów. Prowadzi bezpłatne szkolenia na rzecz osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu praw pacjenta w tym praw pacjenta w czasie Covid-19.Prowadzi pro bono sprawy na rzecz praw pacjentów w tym w szczególności:1. Prawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej2. Prawa do świadczeń udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną3. Prawa do zgody i sprzeciwu wobec świadczenia opieki zdrowotnej4. Prawa dostępu do leku5. Praw uczestników badan klinicznychKamil Boruta

– prawnik z Warszawy, w minionym roku aktywnie działał na rzecz wsparcia prawnego organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Habitat for Humanity w ramach programu Centrum Pro Bono.Zuzanna Chromiec

– aplikantka adwokacka z Warszawy. Od początku kariery angażuje się obronę praw pacjentów. Uczestniczy pro bono  w prowadzeniu sądowych spraw, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej, które dotyczą głównie refundacji leków sprowadzanych do kraju w trybie importu docelowego, ratunkowego dostępu do technologii lekowych, oraz dostępu do  świadczeń zdrowotnych w Polsce i w kontekście transgranicznym.Kamila Ferenc

– aplikantka adwokacka z Warszawy, prawniczka organizacji pozarządowych. Wspiera organizacje takie jak m.in.:  Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, oraz oddolną inicjatywę Tęczowi Obrońcy. W 2018 roku wraz z adw. Beatą Siemieniako i Stanisławem Zakroczymskim opracowała projekt biznesowy mający na celu obsługę klientów komercyjnych, dochody z której miały posłużyć do pokrywania kosztów prowadzenia pro bono spraw ważnych z punktu widzenia ochrony praw człowieka i interesu społecznego. Projekt nosił nazwę „kancelaria społecznie zaangażowana <

>”: https://prawodoprawa.pl/. Dzięki niemu - poprzez poradnictwo prawne i prowadzenie postępowań - skutecznie obsłużyli kilkudziesięciu klientów, których bez ich pomocy nie byłoby stać na (sądową) ochronę swoich praw.Paweł Klimek

– radca prawny, Kalety, nauczyciel akademicki Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Czynnie udziela pomocy prawnej pro bono i angażuje się na rzecz jej popularyzacji. Uczestnik akcji edukacyjnych „Kto będzie dziedziczył?”, „Konsumencie poznaj swoje prawa”. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.Dr Katarzyna Julia Kowalska

– radca prawny z Warszawy, przez wiele lat wspierała prawnie Fundację Edukacji Społecznej. Świadczy poradnictwo prawne pro bono na rzecz osób wykluczonych: osób żyjących z HIV, w kryzysie bezdomności, w kryzysie psychicznym, stosujących substancje psychoaktywne.Dr Radosław Kwaśnicki

– radca prawny, Warszawa. Od wielu lat angażuje się w działalność pro bono. Uczestniczy w inicjatywie „Szlachetna Paczka”, jest Koordynatorem Generalnym i Prezesem Zarządy Fundacji „Jesteśmy Razem Pomagamy”, która ma na celu koordynację działań związanych z zaangażowaniem przedsiębiorców w powstrzymanie epidemii koronawirusa.Joanna Lassota

– adwokat z Wrocławia, zgłoszona do konkursu przez 4 instytucje, od lat pomaga Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. W roku 2020 wsparła stowarzyszenie Robisz.to udzielając pomocy prawnej związanej z zagadnieniami wytwarzania urządzeń i sprzętu ochronnego do walki z koronawirusem.Katarzyna Lejman – adwokat z Warszawy, aktywnie działa w samorządzie Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi sprawy sądowe pro bono dla polskich twórców i organizacji społecznych. W wyniku wspólnej inicjatywy wraz z Fundacją Rodzić po ludzku przygotowała broszurę o prawach pacjentek, o przebiegu procedur medycznych i wsparciu socjalnym, jakie należą się kobietom roniącym lub rodzącym martwe dzieci. Jest współtwórczynią profilu „ Nie przyjmuję mandatu” na portalu FB, który w okresie najostrzejszych obostrzeń epidemicznych służył obywatelom w celu wyjaśniania i interpretacji przepisów karnych i porządkowych dla obywateli.Małgorzata Lesiak-Ćwikowska

– radca prawny z Warszawy. Od 2019 roku angażuje się na rzecz pomocy Fundacji Po Drugie, m.in. doradza fundacji w związku z nabyciem nieruchomości i późniejszym wybudowaniem na niej domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Od 2014 roku wspiera Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w licznych sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia. M.in. było to doradztwo związane z uregulowaniem formalnoprawnego statusu Domu Dziecka Niewidomego, w sprawach dotacyjnych, z zakresu prawa oświatowego, ochrony własności intelektualnej, prawa pracy, jak też reprezentacja w postępowaniu przed NSA dotyczącym zwrotu subwencji.Przemysław Ligęzowski

– radca prawny, Józefów. Aktywnie uczestniczy w projektach pro bono inicjowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, a także angażuje się we wsparcie na rzecz organizacji takich jak Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”.Andrzej Lulka

– radca prawny z Warszawy, zaangażowany w pomoc prawną dla opozycyjnych organizacji białoruskich w Polsce. Zasiada tez w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, a w ramach Centrum Pro Bono angażuje się w pomoc dla organizacji Habitat for Humanity i organizacji Medecins Sans Frontieres (Lekarze bez granic)Marzena Pilarz-Herzyk

– prawnik z Warszawy. Od 2016 roku prowadzi pro bono autorski blog prawniczy www.mamaprawniczka.pl. Można tam znaleźć ponad 150 wartościowych i rzetelnych artykułów o tematyce prawnej dla kobiet i rodziców. Wspiera także rodziców po narodzeniu wcześniaków. Współpracuje z Fundacją Share The Care, która zajmuje się zagadnieniem zmian w prawie, polegających na planowanym wprowadzeniu nieprzenoszalnego urlopu dla ojca dziecka.Łukasz Pniewski

– radca prawny, Koszalin, zgłoszony przez dwie organizacje. Od wielu lat aktywnie wspiera prawnie koszalińskie instytucje: katolicką organizację Stowarzyszenie Gwiazda Poranna i Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia.Katarzyna Solarz

– radca prawny z Warszawy. Pani Mecenas angażuje się prawnie w projekt Uniwersytet Sukcesu. Projekt skierowany jest do młodych dziewcząt (18-25 lat), które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji.Siergyi Skorycki

– prawnik z Warszawy. Jako prawnik z doświadczeniem migracyjnym w ramach swojej kancelarii świadczy pomoc prawną dla osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, które mieszkają w Polsce. Wspiera także prawnie Fundację Ashoka.Tomasz Wiliński

– adwokat z Warszawy. Pomysłodawca i koordynator projektu edukacyjnego skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dzieciaki, adwokat, kto to taki?”. Bierze udział w pracach zespołu roboczego zajmującego się walką ze smogiem w Warszawie wspólnie z przedstawicielami Greenpeace, Client Earth i Polskiej Zielonej Sieci. Aktualnie wspiera prawnie zatrzymanych podczas demonstracji na Krakowskim Przedmieściu, oraz protestami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Walczy o prawa człowieka w związku z protestami na Białorusi.Daniel Wyszkowski

– radca prawny, Warszawa. Od roku 2003 współpracuje z Fundacją Academia Iuris w zakresie poradnictwa prawnego dla osób niezamożnych. Aktualnie jako prawnik konsultant i członek zarządu organizacji.Olga Ziegler

– adwokatka z Warszawy, od lat bardzo aktywnie angażuje się w działalność publiczną. Jest członkinią grupy „Tęczowi Adwokaci”, która wspiera prawnie osoby LGBTQ+, w tym osoby zatrzymane podczas protestów w obronie praw osób LGBTQ+ i protestów Strajku Kobiet. Jest członkinią Rady Konsultacyjnej w Funduszu Prawo Nie Wyklucza przy  organizacji Miłość Nie Wyklucza, działając na rzecz urzeczywistniania zasady równości i niedyskryminacji w kontekście prawnym. Jest współzałożycielką Koła Osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Mec. Olga Ziegler przystąpiła do powództwa przeciwko aktywistce ruchów pro-life Kai Godek o naruszenie dóbr osobistych, w tym ludzkiej godności przez szerzenie homofobicznej mowy nienawiści.

W 18. edycji konkursu nie zabrakło inicjatyw prawników w związku z pandemią. Są mecenasi bezinteresownie pomagający branżom najdotkliwiej przechodzącym lockdown: gastronomii, kreatywnej czy medycznej, np. w akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” polegającej na wyszukiwaniu osób i instytucji wymagających pomocy i łączeniu ich z przedsiębiorcami pragnącymi ją ofiarować. Koordynuje ją mec. Radosław Kwaśnicki. Nominowano też autorkę popularnego wśród rodziców bloga – mec. Marzenę Pilarz-Herzyk za www.mamaprawniczka.pl.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?