Prawnik Pro Bono: 19 nominowanych w 18. edycji konkursu

Znamy listę 19 nominowanych do tytułu Prawnik Pro Bono. Dziesięcioro z nich to radcowie prawni, a czworo - adwokaci. Większość mieszka w Warszawie.

Aktualizacja: 05.05.2021 19:21 Publikacja: 05.05.2021 18:13

Prawnik Pro Bono: 19 nominowanych w 18. edycji konkursu

Foto: Adobe Stock

W 18. edycji konkursu nie zabrakło inicjatyw prawników w związku z pandemią. Są mecenasi bezinteresownie pomagający branżom najdotkliwiej przechodzącym lockdown: gastronomii, kreatywnej czy medycznej, np. w akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” polegającej na wyszukiwaniu osób i instytucji wymagających pomocy i łączeniu ich z przedsiębiorcami pragnącymi ją ofiarować. Koordynuje ją mec. Radosław Kwaśnicki. Nominowano też autorkę popularnego wśród rodziców bloga – mec. Marzenę Pilarz-Herzyk za www.mamaprawniczka.pl.

Są i prawnicy wspierający cudzoziemców, mniejszości seksualne, fundacje oraz stowarzyszenia.

Tytuł Prawnik Pro Bono może otrzymać osoba o wyższym wykształceniu prawniczym, mieszkająca w RP, która świadczy nieodpłatnie i charytatywnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji. Kapituła wyłoni zwycięzcę i dwójkę wyróżnionych.

Konkurs „Prawnik pro bono” organizuje Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jego patronem medialnym od lat jest „Rzeczpospolita”.

Oto pełna lista nominowanych prawników:Dr Anna Banaszewska

– radca prawny, Łódź. Jest członkinią Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej, którą wspiera prawnie od 5 lat. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w zakresie przestrzegania praw pacjentów. Prowadzi bezpłatne szkolenia na rzecz osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu praw pacjenta w tym praw pacjenta w czasie Covid-19.Prowadzi pro bono sprawy na rzecz praw pacjentów w tym w szczególności:1. Prawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej2. Prawa do świadczeń udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną3. Prawa do zgody i sprzeciwu wobec świadczenia opieki zdrowotnej4. Prawa dostępu do leku5. Praw uczestników badan klinicznychKamil Boruta

– prawnik z Warszawy, w minionym roku aktywnie działał na rzecz wsparcia prawnego organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Habitat for Humanity w ramach programu Centrum Pro Bono.Zuzanna Chromiec

– aplikantka adwokacka z Warszawy. Od początku kariery angażuje się obronę praw pacjentów. Uczestniczy pro bono  w prowadzeniu sądowych spraw, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej, które dotyczą głównie refundacji leków sprowadzanych do kraju w trybie importu docelowego, ratunkowego dostępu do technologii lekowych, oraz dostępu do  świadczeń zdrowotnych w Polsce i w kontekście transgranicznym.Kamila Ferenc

– aplikantka adwokacka z Warszawy, prawniczka organizacji pozarządowych. Wspiera organizacje takie jak m.in.:  Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, oraz oddolną inicjatywę Tęczowi Obrońcy. W 2018 roku wraz z adw. Beatą Siemieniako i Stanisławem Zakroczymskim opracowała projekt biznesowy mający na celu obsługę klientów komercyjnych, dochody z której miały posłużyć do pokrywania kosztów prowadzenia pro bono spraw ważnych z punktu widzenia ochrony praw człowieka i interesu społecznego. Projekt nosił nazwę „kancelaria społecznie zaangażowana <

>”: https://prawodoprawa.pl/. Dzięki niemu - poprzez poradnictwo prawne i prowadzenie postępowań - skutecznie obsłużyli kilkudziesięciu klientów, których bez ich pomocy nie byłoby stać na (sądową) ochronę swoich praw.Paweł Klimek

– radca prawny, Kalety, nauczyciel akademicki Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Czynnie udziela pomocy prawnej pro bono i angażuje się na rzecz jej popularyzacji. Uczestnik akcji edukacyjnych „Kto będzie dziedziczył?”, „Konsumencie poznaj swoje prawa”. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.Dr Katarzyna Julia Kowalska

– radca prawny z Warszawy, przez wiele lat wspierała prawnie Fundację Edukacji Społecznej. Świadczy poradnictwo prawne pro bono na rzecz osób wykluczonych: osób żyjących z HIV, w kryzysie bezdomności, w kryzysie psychicznym, stosujących substancje psychoaktywne.Dr Radosław Kwaśnicki

– radca prawny, Warszawa. Od wielu lat angażuje się w działalność pro bono. Uczestniczy w inicjatywie „Szlachetna Paczka”, jest Koordynatorem Generalnym i Prezesem Zarządy Fundacji „Jesteśmy Razem Pomagamy”, która ma na celu koordynację działań związanych z zaangażowaniem przedsiębiorców w powstrzymanie epidemii koronawirusa.Joanna Lassota

– adwokat z Wrocławia, zgłoszona do konkursu przez 4 instytucje, od lat pomaga Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. W roku 2020 wsparła stowarzyszenie Robisz.to udzielając pomocy prawnej związanej z zagadnieniami wytwarzania urządzeń i sprzętu ochronnego do walki z koronawirusem.Katarzyna Lejman – adwokat z Warszawy, aktywnie działa w samorządzie Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi sprawy sądowe pro bono dla polskich twórców i organizacji społecznych. W wyniku wspólnej inicjatywy wraz z Fundacją Rodzić po ludzku przygotowała broszurę o prawach pacjentek, o przebiegu procedur medycznych i wsparciu socjalnym, jakie należą się kobietom roniącym lub rodzącym martwe dzieci. Jest współtwórczynią profilu „ Nie przyjmuję mandatu” na portalu FB, który w okresie najostrzejszych obostrzeń epidemicznych służył obywatelom w celu wyjaśniania i interpretacji przepisów karnych i porządkowych dla obywateli.Małgorzata Lesiak-Ćwikowska

– radca prawny z Warszawy. Od 2019 roku angażuje się na rzecz pomocy Fundacji Po Drugie, m.in. doradza fundacji w związku z nabyciem nieruchomości i późniejszym wybudowaniem na niej domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Od 2014 roku wspiera Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w licznych sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia. M.in. było to doradztwo związane z uregulowaniem formalnoprawnego statusu Domu Dziecka Niewidomego, w sprawach dotacyjnych, z zakresu prawa oświatowego, ochrony własności intelektualnej, prawa pracy, jak też reprezentacja w postępowaniu przed NSA dotyczącym zwrotu subwencji.Przemysław Ligęzowski

– radca prawny, Józefów. Aktywnie uczestniczy w projektach pro bono inicjowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, a także angażuje się we wsparcie na rzecz organizacji takich jak Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”.Andrzej Lulka

– radca prawny z Warszawy, zaangażowany w pomoc prawną dla opozycyjnych organizacji białoruskich w Polsce. Zasiada tez w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, a w ramach Centrum Pro Bono angażuje się w pomoc dla organizacji Habitat for Humanity i organizacji Medecins Sans Frontieres (Lekarze bez granic)Marzena Pilarz-Herzyk

– prawnik z Warszawy. Od 2016 roku prowadzi pro bono autorski blog prawniczy www.mamaprawniczka.pl. Można tam znaleźć ponad 150 wartościowych i rzetelnych artykułów o tematyce prawnej dla kobiet i rodziców. Wspiera także rodziców po narodzeniu wcześniaków. Współpracuje z Fundacją Share The Care, która zajmuje się zagadnieniem zmian w prawie, polegających na planowanym wprowadzeniu nieprzenoszalnego urlopu dla ojca dziecka.Łukasz Pniewski

– radca prawny, Koszalin, zgłoszony przez dwie organizacje. Od wielu lat aktywnie wspiera prawnie koszalińskie instytucje: katolicką organizację Stowarzyszenie Gwiazda Poranna i Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia.Katarzyna Solarz

– radca prawny z Warszawy. Pani Mecenas angażuje się prawnie w projekt Uniwersytet Sukcesu. Projekt skierowany jest do młodych dziewcząt (18-25 lat), które wchodzą na rynek pracy, a także poszukują swojej drogi zawodowej i pasji.Siergyi Skorycki

– prawnik z Warszawy. Jako prawnik z doświadczeniem migracyjnym w ramach swojej kancelarii świadczy pomoc prawną dla osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, które mieszkają w Polsce. Wspiera także prawnie Fundację Ashoka.Tomasz Wiliński

– adwokat z Warszawy. Pomysłodawca i koordynator projektu edukacyjnego skierowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dzieciaki, adwokat, kto to taki?”. Bierze udział w pracach zespołu roboczego zajmującego się walką ze smogiem w Warszawie wspólnie z przedstawicielami Greenpeace, Client Earth i Polskiej Zielonej Sieci. Aktualnie wspiera prawnie zatrzymanych podczas demonstracji na Krakowskim Przedmieściu, oraz protestami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Walczy o prawa człowieka w związku z protestami na Białorusi.Daniel Wyszkowski

– radca prawny, Warszawa. Od roku 2003 współpracuje z Fundacją Academia Iuris w zakresie poradnictwa prawnego dla osób niezamożnych. Aktualnie jako prawnik konsultant i członek zarządu organizacji.Olga Ziegler

– adwokatka z Warszawy, od lat bardzo aktywnie angażuje się w działalność publiczną. Jest członkinią grupy „Tęczowi Adwokaci”, która wspiera prawnie osoby LGBTQ+, w tym osoby zatrzymane podczas protestów w obronie praw osób LGBTQ+ i protestów Strajku Kobiet. Jest członkinią Rady Konsultacyjnej w Funduszu Prawo Nie Wyklucza przy  organizacji Miłość Nie Wyklucza, działając na rzecz urzeczywistniania zasady równości i niedyskryminacji w kontekście prawnym. Jest współzałożycielką Koła Osób LGBT+ przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Mec. Olga Ziegler przystąpiła do powództwa przeciwko aktywistce ruchów pro-life Kai Godek o naruszenie dóbr osobistych, w tym ludzkiej godności przez szerzenie homofobicznej mowy nienawiści.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"