– Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystkim udaje się utrzymać zatrudnienie. Rolą rządzących jest troska o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dlatego oprócz wprowadzenia zapowiedzianego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dodatku solidarnościowego, czyli 1400 zł wsparcia przez okres 3 miesięcy dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, zdecydowaliśmy również o podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zasiłek dla bezrobotnych ma od 1 września br. wzrosnąć do 1200 zł. Tyle przez pierwsze 90 dni bez pracy będą otrzymywać zasiłkobiorcy. Po tym terminie kwota obniży się do 942,30 zł.

Czytaj także: Jak otrzymać dodatek solidarnościowy

Co ważne podwyższona kwota ma dotyczyć nie tylko nowych rejestrujących się w urzędzie pracy, ale też tych, którzy pobierają już zasiłek.

Zasiłek w czerwcu świadczenie uległ waloryzacji. W związku z czym wzrósł do 881,30 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a po tym okresie – 692 zł.