Dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu. Kto skorzysta i kiedy?

6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, to dzień wolny od pracy. W 2024 r. wypada w sobotę, a to oznacza, że pracodawca musi wyznaczyć pracownikom jeszcze jeden cały wolny dzień.

Aktualizacja: 04.01.2024 10:47 Publikacja: 27.12.2023 14:39

Dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu. Kto skorzysta i kiedy?

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy, „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Potwierdził to także Trybunał Konstytucyjny, który w 2012 r. stwierdził, że  nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania  świąt przypadających w soboty (sygn. akt. K 27/11). Oznacza to, że wolne od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy i wolne z racji święta muszą być oddzielnymi dniami.

Komu dzień wolny za święto w sobotę

Przy czym dzień wolny za przypadające w sobotę święta przysługuje z mocy prawa wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowę o pracę. Zatrudnieni na innych umowach, np. zleceniobiorcy, nie są uprawnieni do takiego dnia wolnego. Coraz częściej jednak pracodawcy wyznaczają wolne dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Czytaj więcej

Za dodatkową pracę zapłata, również po czasie

Wolne za Trzech Króli ogłosi szef

Sobota jest standardowo dniem wolnym od pracy dla osób pracujących od poniedziałku do piątku. Dlatego też pracodawca musi obniżyć wymiar pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym i wskazać inny wolny dzień za 6 stycznia 2024 r. Nieudzielenie dnia wolnego  za sobotnie święto jest wykroczeniem naruszającym podstawowe prawa pracownicze i podlega karze grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych.

Pracodawca ma obowiązek udzielić wolnego za sobotnie święto do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, dzień wolny od pracy powinien zostać przyznany pracownikowi  w obrębie tego samego miesiąca. Np. za święto w sobotę 6 stycznia 2024 — do końca stycznia 2024.  A  jeśli okres rozliczeniowy wynosi rok,  dzień wolny za święto przypadające 6 stycznia może zostać zwrócony nawet dopiero 31 grudnia.  Udzielenie pracownikowi dnia wolnego po zakończeniu okresu rozliczeniowego jest możliwe tylko na wniosek pracownika. 

Pracownik nie powinien jednak być zmuszony do proszenia o udzielenie wolnego za święto. Pracodawca  samodzielnie lub w uzgodnieniu z pracownikami musi ustalić konkretną datę, gdy załoga ma wolne lub kilka konkretnych dat do wyboru. I oczywiście ogłosić decyzję w sposób przyjęty w zakładzie pracy, tak, by informacja dotarła do pracowników. 

Urlop i L4 a wolne za święto

A jeśli wyznaczony dzień pokrywa się z urlopem lub zwolnieniem lekarskim któregoś pracownika? 

Urlopu można udzielić wyłącznie za dni robocze pracownika, nawet jeśli złożony wcześniej wniosek urlopowy objął dzień wolny za święto w sobotę. W takiej sytuacji najlepiej , jeśli pracownik skoryguje wniosek urlopowy i przedłuży swój urlop o jeden dzień lub zrezygnuje z jednego dnia urlopu. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku ustalać dla niego innego dnia wolnego. Nie ma też podstaw do wyznaczenia innego dnia wolnego dla pracownika, który w dniu wyznaczonym przez pracodawcę przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Może się jednak zdarzyć, że część pracowników musi pracować w dniu wyznaczonym jako wolny za sobotnie święto.  W takiej sytuacji na pracodawcy ciąży obowiązek  zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

Niedopuszczalne jest jednak dzielenie takiego dnia wolnego na raty i  nakazywanie pracownikom przychodzenia do pracy np. na 4 godziny przez dwa dni. Wolne za święto przypadające w sobotę musi obejmować cały dzień. 

Pracownik, który nie mógł odebrać wolnego wyznaczonego przez pracodawcę, bo np. jego umowa o pracę uległa wcześniej rozwiązaniu, ma prawo do wynagrodzenia oraz 100-proc. dodatku za nadgodziny.


Czytaj więcej

Za święto 26 grudnia w sobotę inny dzień wolny od pracy

Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy, „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Potwierdził to także Trybunał Konstytucyjny, który w 2012 r. stwierdził, że  nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania  świąt przypadających w soboty (sygn. akt. K 27/11). Oznacza to, że wolne od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy i wolne z racji święta muszą być oddzielnymi dniami.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony