Urlopy energetyczne i odprawy pieniężne dla górników już obowiązują

Osoby pracujące w kopalniach węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na wcześniejsze świadczenia.

Publikacja: 14.09.2023 07:07

Urlopy energetyczne i odprawy pieniężne dla górników już obowiązują

Foto: Adobe Stock

Wsparcie pracowników sektora energetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego w czasie transformacji krajowej energetyki zakłada ustawa (DzU z 2023 r., poz. 1737), która z pewnymi wyjątkami wchodzi w życie 14 września. Ma zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze takich działań.

Ustawa wprowadza system osłon socjalnych dla zatrudnionych w tym obszarze. Chodzi o urlop energetyczny i górniczy oraz jednorazową odprawę pieniężną. Pracownikom będzie przysługiwać uprawnienie tylko do jednego z nich.

Czytaj więcej

Osłony socjalne dla górników

I tak, urlopy energetyczne i górnicze będą wypłacane pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury. W tym czasie będzie zwolniony z wykonywania swoich obowiązków i otrzyma świadczenie w wysokości 80 proc. miesięcznej pensji obliczanej jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Pracownik utraci prawo do korzystania z tych świadczeń w dniu nabycia prawa do emerytury w systemie powszechnym.

Z kolei jednorazowa odprawa pieniężna (w wysokości 12 miesięcznych pensji obliczanych jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy) ma się należeć pracownikowi, z którym rozwiązana została umowa o pracę (w związku z procesem transformacji przedsiębiorstwa), posiadającemu co najmniej pięcioletni staż pracy w tym zakładzie, a nie może skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

Te rozwiązania będą mieć zastosowanie do: przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

Z przewidzianych w ustawie instrumentów osłonowych ma skorzystać blisko 23 tys. osób.

Rząd zakłada, że wypłata świadczeń socjalnych będzie następować nie dłużej niż do 31 grudnia 2053 r., a wypłata jednorazowych odpraw pieniężnych maksymalnie do 31 grudnia 2049 r.

Limit wydatków budżetowych na ten cel w latach 2023–2033 oszacowano na ponad 1,2 mld zł.

Podstawa prawna: ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (DzU z 2023 r., poz.1737)

Wsparcie pracowników sektora energetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego w czasie transformacji krajowej energetyki zakłada ustawa (DzU z 2023 r., poz. 1737), która z pewnymi wyjątkami wchodzi w życie 14 września. Ma zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze takich działań.

Ustawa wprowadza system osłon socjalnych dla zatrudnionych w tym obszarze. Chodzi o urlop energetyczny i górniczy oraz jednorazową odprawę pieniężną. Pracownikom będzie przysługiwać uprawnienie tylko do jednego z nich.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?