To efekt nowelizacji ustawy, która została w piątek przegłosowana przez Sejm. Posłowie odrzucili wszystkie merytoryczne poprawki zaproponowane do niej przez Senat. Izba wyższa chciała m.in. wykreślenia przepisu nadmiernie chroniącego pracowników przed zwolnieniem. Senat sprzeciwił się też podwyższeniu (do 840 zł) rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Obecnie to 500 zł.

W ustawie znalazły się zmiany dotyczące rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o  szczególnym charakterze oraz pomostówek.

Etap legislacyjny: skierowane do podpisu prezydenta

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy. Ekspertka: wątpliwe przepisy ochronne