Nowe przepisy o kwalifikacjach operatorów maszyn budowlanych

Będą nowe przepisy o nabywaniu uprawnień do obsługi budowlanych maszyn i urządzeń technicznych.

Publikacja: 21.11.2022 16:00

Pływający dźwig portowy, 1928

Pływający dźwig portowy, 1928

Foto: materiały prasowe

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy, która określa szczegółowe wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Projekt trafił także do 30 dniowych konsultacji branżowych.

Zasady nabywania kwalifikacji dla operatorów

Projekt ustawy precyzuje zasady nabywania kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Ponadto zawiera zasady sprawdzania kwalifikacji operatorów i obowiązki związane z prowadzeniem wykazu uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.

- Zawody regulowane tj. operator sprzętu do robót ziemnych i pokrewnych, operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych oraz monter rusztowań, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie dokumentu poświadczającego nabyte uprawnienia, należą do grupy zawodów i działalności regulowanych przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Czytaj więcej

Klasy patronackie, staże i praktyki dla przyszłych fachowców

Bezpieczeństwo w zawodzie operatora

Wykonywanie przez usługodawców czynności związanych z tymi zawodami, a nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych, mogłoby narazić usługobiorców, a także inne osoby na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia, a nawet prowadzić do trwałej dysfunkcji i niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach nawet do śmiertelnych obrażeń. Charakter zagrożeń i skala ich potencjalnych konsekwencji wskazuje na ich znaczny wpływ społeczny w postaci ewentualnych wypłat odszkodowań, rent i innych uposażeń, co może uszczuplać budżet państwa.

Ponadto – jak uzasadnia projektodawca - niewłaściwa obsługa maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych niesie ze sobą duże ryzyko wystąpienia awarii i przestojów, a w konsekwencji kosztownych napraw i wydłużenia terminów realizacji określonych zadań inwestycyjnych.

Obecny stan prawny

Obecnie regulacje w tym zakresie znajdują się w przepisach § 23–26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583, z późn. zm.). Nie opisują one zakresu programowego szkoleń, sposobu, trybu i zakresu przeprowadzania egzaminu weryfikującego wiedzę osoby zainteresowanej nabyciem uprawnień itp. Brak stosownych przepisów w tym zakresie powoduje problemy interpretacyjne m.in. w zakresie prowadzonej koordynacji szkoleń czy ustalania opłat.

Etap legislacji: wpis do RCL, opiniowanie podmiotów zewnętrznych.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy, która określa szczegółowe wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Projekt trafił także do 30 dniowych konsultacji branżowych.

Zasady nabywania kwalifikacji dla operatorów

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja