Polski Ład wprowadza zachęty dla osób, które osiągnęły uprawnienia emerytalne, by pozostały dłużej na rynku pracy. Zgodnie z nowym art. 21 ust. pkt 154 mężczyźni powyżej 65. roku życia i kobiety powyżej 60. roku życia będą zwolnieni z PIT do kwoty 85,5 tys. zł. Preferencja jest skierowana do osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z pozarolinczej działalności gospodarczej, opodatkowanej zarówno według skali (stawek 17 i 32 proc.), stawki liniowej 19 proc., jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby rozliczające się według skali skorzystają też dodatkowo z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Te preferencje się łączą.

Ulga nie obejmuje przychodów m.in.: z umów o dzieło, zasiłków (np. chorobowych), praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych na podstawie umowy o pracę).

Czytaj więcej

Tydzień z Polskim Ładem

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

- osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

- pozostają w zatrudnieniu,

- nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę, lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Ministerstwo Finansów zapewnia natomiast, ze zwolnienia będzie można skorzystać w dowolnym momencie roku. Jeśli np. podatnik osiągnie wiek emerytalny w czerwcu, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od czerwca.

– Podatnik będzie mógł też zrezygnować ze zwolnienia w dowolnym momencie. Jeśli przykładowo osiągnie w połowie roku przychód 85 528 zł (lub 115 528 zł w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej), będzie mógł od następnego miesiąca zrezygnować ze zwolnienia, by do końca roku móc pobierać świadczenia – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą".

Pracujący emeryt będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku do 85,5 tys. zł w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej – na etapie zaliczek na podatek. Sam może o tym zdecydować. Jeśli chce, by pracodawca (płatnik) zastosował zwolnienie przy poborze zaliczek, musi złożyć mu oświadczenie, że spełnia warunki zwolnienia.

Czytaj więcej

Polski Ład PiS: wszystko, co musisz o nim wiedzieć