"Seniorzy wyrażają poczucie skrzywdzenia i niesprawiedliwości. Czują się lekceważąco potraktowani przez ustawodawcę, który u schyłku ich drogi życiowej wprowadza przepisy obniżające świadczenia emerytalne i to w dobie wysokiej inflacji oraz pandemii. W praktyce utrata części ciężko wypracowanych przez lata emerytur oznacza dla tej grupy obywateli swoistą „karę" za to, że wcześniej dłużej pracowali i byli aktywni zawodowo" - napisał RPO Marcin Wiącek do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Emeryci nie rozumieją także, dlaczego nie zostali objęci możliwością skorzystania z ulgi dla klasy średniej, która ma zrekompensować  straty spowodowane brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga obejmuje wyłącznie podatników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali, gdy ich przychody  mieszczą się w przedziale od 68 tys. 412 zł do 133 tys. 692 zł.

"Niezrozumiałe jest to, że pracownik osiągający wynagrodzenie 11000 zł brutto będzie mógł skorzystać z ulgi dla klasy średniej, natomiast emeryt pobierający świadczenie w wysokości 5000 zł brutto takiej opcji obecnie nie ma. Seniorzy alarmują, że negatywne konsekwencje reformy systemu podatkowego dokonanej w ramach "Polskiego Ładu" mogą wkrótce ponieść także emeryci otrzymujący niższe świadczenia niż ok. 5000 zł brutto z uwagi na planowaną waloryzację emerytur" -  zwraca uwagę RPO.

Rzecznik przypomina, że w czasie prac legislacyjnych nad "Polskim Ładem" sygnalizował marszałkowi Senatu, iż emeryci i renciści zostali pominięci przy konstrukcji ulgi dla klasy średniej.  Ostatecznie jednak poprawki Senatu, rozszerzające możliwość stosowania ulgi dla klasy średniej na emerytów, rencistów oraz osoby osiągające przychody z umów zlecenia, nie zostały przez Sejm uwzględnione.

Czytaj więcej

"Polski Ład": Prezes ZUS o zwrocie podatku dla emerytów i rencistów

"Nie można zapominać, że wprowadzone do systemu podatkowego ulgi podlegają weryfikacji z punktu widzenia konstytucyjnych zasad. Jeśli bowiem ustawodawca decyduje się na przyznanie podatnikom ulgi, musi przestrzegać wymogu regulacji zasad ich przyznawania w drodze ustawowej, a także stanowić je z poszanowaniem zasad ochrony praw nabytych, sprawiedliwości społecznej, zaufania obywatela do państwa i prawa, a także zasadą równości" - podkreśla Marcin Wiącek.

7 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało niezwłoczne zmiany "Polskiego Ładu" w celu uregulowania sytuacji emerytów otrzymujących wyższe świadczenia tak, aby aby reforma okazała się dla nich neutralna. Osoby osiągające emerytury do kwoty 12 tys. 800 zł brutto miałyby nie być obciążone podatkiem. Obywatele, którzy w styczniu 2022 r. otrzymali niższe świadczenia, a mieszczą się w tym przedziale, w lutym mają otrzymać stosowne wyrównanie.

Taka zmiana musi być wprowadzona ustawą. Odpowiedni projekt miał trafić do Sejmu 11 stycznia, lecz to się nie stało.

Marcin Wiącek prosi ministra Kościńskiego o wyjaśnienie, jaki kształt będą miały zapowiedziane zmiany, kiedy będą uchwalone i z jakich względów projektowane przepisy wykluczają osoby osiągające emerytury powyżej 12 800 zł brutto. Według ZUS takich osób jest w Polsce 457.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Czytaj więcej

Emeryci ze świadczeniami od 4,9 tys. zł dostaną zwrot