400 zł comiesięcznego dofinansowania do opieki żłobkowej na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie albo 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko - takie wsparcie otrzymają rodzice już w przyszłym roku. Sejm odrzucił jednak najważniejsze senackie poprawki do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Senatorowie chcieli m.in., żeby wnioski o 12 tys zł w przyszłym roku były przyjmowane także w wersji papierowej. Ustawa zakłada więc, że będzie można je składać wyłącznie przez internet. Realizacją rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia i jego wypłatą, zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Nie złożyłeś wniosku o 300 zł? Masz czas do końca listopada

Poparcia posłów nie uzyskała również poprawka przewidująca wykreślenie z ustawy przepisu, zgodnie z którym do zamówień na usługi udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań dotyczących kapitału opiekuńczego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Etap  legislacyjny– czeka na podpis Prezydenta