Pieniądze, które od chwili powstania Funduszu Kościelnego w 1950 roku gromadzone są na jego koncie, przeznaczone są przede wszystkim na składki społeczne i zdrowotne księży - ten cel pochłania najwięcej środków, konserwację i remontowanie zabytków  sakralnych, wspomaganie działalności charytatywnej i wychowawczej.

Czytaj więcej

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki
Episkopat krytykuje "Polski Ład" PiS

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne księży są uzależnione od średniego wynagrodzenia, które co roku jest wyższe. Pieniądze z Funduszu Kościelnego przeznaczone są albo na dotowanie, albo całkowite finansowanie tych składek.

W 2020 roku na Fundusz Kościelny przeznaczono 140,8 mln złotych, w rzeczywistości, jak wykazał raport NIK, na ten cel wydano 181,8 mln zł.

W planowanym budżecie na 2022 rok na Fundusz przewidziano 192 miliony zł - 50 mln więcej niż w ubiegłym roku. Może się jednak okazać, że - podobnie jak w przypadku poprzednich planów - wydatki na Fundusz Kościelny z budżetu okażą się dużo wyższe. 

Jak informuje portal Money.pl, od 2000 roku wysokość Funduszu Kościelnego wzrosła o 100 procent.