Wsteczna rejestracja nie przekreśla prawa do odliczenia VAT

Złożenie zgłoszenia VAT-R po terminie jest możliwe. Może jednak powodować komplikacje w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Publikacja: 25.03.2019 01:00

Wsteczna rejestracja nie przekreśla prawa do odliczenia VAT

Foto: Fotolia.com

Przedsiębiorca zamierzający realizować transakcje jako podatnik VAT powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne u właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT.

Czytaj także: Zaniechana inwestycja też daje prawo do odliczenia

Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy zapominają o dopełnieniu tego obowiązku we właściwym czasie, a wówczas mogą mieć trudności ze wstecznym złożeniem zawiadomienia i rozliczeniem podatku. Organy podatkowe niejednokrotnie odmawiają rejestracji podatników z datą wsteczną, tj. po dokonaniu pierwszej czynności opodatkowanej. Brak rejestracji dla celów VAT może stanowić również problem dla kontrahentów takich podatników. Organy podatkowe będą bowiem próbowały odmawiać im prawa do odliczenia podatku z wystawionych przez te podmioty faktur.

Zawieszone uprawnienia

Zgodnie z w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ustawodawca wymaga więc, by istniał związek między poniesionymi wydatkami a działalnością prowadzoną przez podatnika. Nie jest natomiast wymagana sama rejestracja dla celów VAT. Z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wynika z kolei, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Oznacza to, że podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, ale realizacja uprawnienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu statusu podatnika VAT czynnego. Do czasu rejestracji prawo do odliczenia podatku naliczonego jest niejako zawieszone.

Trzeba usunąć przeszkody

Obowiązek rejestracji wynika z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Wyrażenie woli skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku odbywa się przez złożenie deklaracji ze wskazaną kwotą podatku naliczonego. Aby osiągnąć zamierzony skutek, podatnik powinien przed skorzystaniem z tego prawa usunąć wszelkie negatywne przesłanki uniemożliwiające identyfikowanie go jako czynnego podatnika. Dopiero złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zawierającego informację dotyczącą okresu rozliczeniowego, za który podatnik złożył pierwszą deklarację podatkową, spowoduje możliwość realizacji prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Podatnik, który nie zarejestrował się na potrzeby VAT, a dokonywał zakupów związanych z prowadzoną działalnością, nie traci więc prawa do odliczenia podatku naliczonego po wstecznej rejestracji.

Nie warto zwlekać

Również w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2019 r. (0113-KDIPT1-1.4012.895. 2018.2.MH) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatnik ma prawo do wstecznej rejestracji VAT, a po zarejestrowaniu go jako podatnika VAT czynnego zachowa prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi, które miały miejsce przed złożeniem wniosku.

Jeżeli zatem przedsiębiorca planuje wykonywać czynności opodatkowane, to nie warto, by zwlekał z tym do ostatniej chwili. Późniejsza rejestracja, choć jest możliwa, może być trudniona ze względu na stanowisko niektórych organów podatkowych, a dodatkowo powodować komplikacje w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Autor jest radcą prawnym, konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.com

Przedsiębiorca zamierzający realizować transakcje jako podatnik VAT powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne u właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT.

Czytaj także: Zaniechana inwestycja też daje prawo do odliczenia

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja