Subwencję finansową należy rozliczyć podobnie jak pożyczkę. Tak wynika z odpowiedzi Polskiego Funduszu Rozwoju na pytanie „Rzeczpospolitej".

O wątpliwościach związanych z rozliczeniem subwencji wypłacanych przedsiębiorcom mającym problemy z powodu epidemii koronawirusa pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 12 maja br. Wypowiadający się doradcy podatkowi podkreślali, że żaden przepis ustaw o PIT i o CIT nie wyłącza z przychodów i nie zwalnia z podatku otrzymanych przez firmy kwot. Subwencja finansowa z PFR to nowy instrument i przepisy go nie obejmują. Eksperci sugerowali jednak, że subwencja w momencie jej otrzymania powinna być nieopodatkowana.

To stanowisko potwierdza Polski Fundusz Rozwoju. W odpowiedzi na nasze pytanie zaznaczył, że subwencja jest podobna do pożyczki. Przysporzenie dla beneficjentów, na moment przyznania pieniędzy, nie jest bowiem definitywne. Subwencja podlega zwrotowi, w szczególności w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca spełni określone w umowie warunki, może zostać częściowo zwolniony ze spłaty. Jednak w każdym wypadku przynajmniej 25 proc. otrzymanej kwoty musi zostać zwrócone.

Czytaj także: Kolejna luka w zasadach przyznawania subwencji dla MŚP z PFR

PFR podkreślił, że z punktu widzenia przepisów podatkowych przychodem jest przysporzenie mające definitywny, trwały i bezzwrotny charakter. Tych warunków subwencja nie spełnia. Nie jest bezzwrotna, przedsiębiorca musi bowiem oddać minimum 25 proc. otrzymanej kwoty. Na moment przyznania pieniędzy nie jest znana ostateczna kwota umorzenia, trudno więc też mówić o definitywnym przysporzeniu.

Reasumując, na moment wypłaty subwencja finansowa nie stanowi przychodu dla celów PIT/CIT.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca w ogóle nie zapłaci podatku od otrzymanego wsparcia. PFR twierdzi bowiem, że przychód powinien powstać w momencie umorzenia subwencji. Tak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT. Beneficjenci powinni rozpoznać przychód w momencie umorzenia, tj. pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Czyli wtedy, gdy będzie już znana kwota do zwrotu oraz wartość subwencji stanowiąca definitywne przysporzenie przedsiębiorcy.

PFR przyznał już ponad 15 mld zł wsparcia, skorzystało z niego 72 tys. firm.