Łatwo wpaść w karuzelę VAT - WSA o przedłużaniu terminu zwrotu podatku

Urząd skarbowy może wielokrotnie i przez kilka lat przedłużać termin zwrotu podatku, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, że spółka uczestniczy w procederze wyłudzenia.

Publikacja: 08.07.2020 07:28

Łatwo wpaść w karuzelę VAT - WSA o przedłużaniu terminu zwrotu podatku

Foto: Adobe Stock

Spółka z branży spożywczej przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sprawę nieuzasadnionego – jej zdaniem – przedłużenia termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Sąd podzielił argumenty skarbówki, że transakcje z udziałem spółki mają cechy charakterystyczne dla karuzeli VAT. Trwają też postępowania kontrolne i podatkowe wobec jej kontrahentów.

Sprawa dotyczy spółki zajmującej się handlem towarami spożywczymi, m.in. słodyczami, kawą i olejem rzepakowym. Naczelnik urzędu skarbowego wielokrotnie przedłużał termin i ostatecznie zakwestionował jej zwrot VAT za sierpień 2015 r. Uznał, że zgodnie z art. 87 ust. 2b ustawy o VAT, weryfikacja może obejmować sprawdzenie rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie tymi towarami. Tymczasem z zebranego materiału dowodowego wynika, że transakcje z udziałem spółki i jej kontrahentów są wątpliwe, posiadają cechy charakterystyczne dla transakcji karuzelowych, w których obrót już na etapie dostawy do spółki był fikcyjny i służył wyłudzeniu VAT. Spółka pełniła w nich funkcję brokera.

Czytaj też: Skuteczność przedłużenia terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

Spółka zaskarżyła postanowienie skarbówki do sądu jako naruszające zasadę neutralności VAT. Wskazała, że ocena jej działalności powinna być niezależna od wyników weryfikacji innych podmiotów. Przedstawiła dowody na dochowanie należytej staranności. Jej zdaniem weryfikacja prowadzona przez organ podatkowy nie ujawniła żadnych faktów, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowość rozliczenia. Doszło zatem do sytuacji, w której systematycznie, bez żadnego uzasadnienia, przetrzymuje się należne spółce środki przez cztery lata.

WSA uznał jednak, że skarga jest niezasadna. Powołał się na art. 87 ust. 2, ustawy o VAT, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika w czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

Tymczasem – jak uzasadnia sąd – w protokole kontroli ustalono, że transakcje uwzględnione w deklaracji VAT-7 za sierpień 2015 r. mogły być elementem tzw. oszustwa karuzelowego. Wymieniono także podmioty, które mogły brać udział w łańcuchach transakcji mających na celu nadużycia podatkowe. Skoro więc istnieją uzasadnione wątpliwości czy zwrot VAT jest zasadny, a ponadto nadal prowadzone są czynności kontrolne, to zdaniem sądu nie ma podstaw do stwierdzenia, iż doszło do naruszenia zasady neutralności VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Lu 751/19

Spółka z branży spożywczej przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sprawę nieuzasadnionego – jej zdaniem – przedłużenia termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Sąd podzielił argumenty skarbówki, że transakcje z udziałem spółki mają cechy charakterystyczne dla karuzeli VAT. Trwają też postępowania kontrolne i podatkowe wobec jej kontrahentów.

Sprawa dotyczy spółki zajmującej się handlem towarami spożywczymi, m.in. słodyczami, kawą i olejem rzepakowym. Naczelnik urzędu skarbowego wielokrotnie przedłużał termin i ostatecznie zakwestionował jej zwrot VAT za sierpień 2015 r. Uznał, że zgodnie z art. 87 ust. 2b ustawy o VAT, weryfikacja może obejmować sprawdzenie rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie tymi towarami. Tymczasem z zebranego materiału dowodowego wynika, że transakcje z udziałem spółki i jej kontrahentów są wątpliwe, posiadają cechy charakterystyczne dla transakcji karuzelowych, w których obrót już na etapie dostawy do spółki był fikcyjny i służył wyłudzeniu VAT. Spółka pełniła w nich funkcję brokera.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a