W jaki sposób należy opodatkować nowo powstały budynek, jeżeli podatnik rozpoczął użytkowanie jedynie jego części? W tej kwestii wypowiedział się NSA w wyroku z 10 stycznia 2020 r. (II FSK 1274/18). I choć wyrok ten odnosi się do nieaktualnego już stanu prawnego, to argumentacja zaprezentowana w jego uzasadnieniu może stanowić wskazówkę również przy stosowaniu przepisów w aktualnym brzmieniu.

Źródłem sporu rozstrzygniętego komentowanym wyrokiem NSA była ustalona przez organ podatkowy wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 i 2013 rok od dwukondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego. Podatniczka otrzymała pozwolenie na użytkowanie jedynie w stosunku do części nieruchomości i w ww. okresie gospodarczo wykorzystywała jedynie część parterową budynku, podczas gdy na piętrze prowadzone były roboty wykończeniowe.