Daria Jankowska

Środek trwały nie zawsze wymaga wprowadzenia do ewidencji

Nie ma obowiązku wprowadzania do ewidencji środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, a wydatki poniesione na ich nabycie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania.

Kiedy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności

Uzyskanie pozwolenia na budowę czy koncesji dotyczącej określonych działek nie jest równoznaczne z podjęciem na nich przez podatnika faktycznych działań i nie przesądza o tym, że należy od nich płacić podatek od nieruchomości.

Hala namiotowa nad boiskiem piłkarskim jest opodatkowana

Jeżeli hala namiotowa okrywa boisko do gry w piłkę nożną, to wraz z nim tworzy budowlę sportową, czyli wymieniony wprost w przepisach prawa budowlanego przykład obiektu stanowiącego przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Podatek od przychodów z budynku: kto płaci – właściciel czy dzierżawca

Podatnikiem podatku od przychodów z budynku wybudowanego przez dzierżawcę na cudzym gruncie, jest podmiot, który wprowadził budynek do swojej ewidencji środków trwałych, nawet jeżeli nie jest on jednocześnie właścicielem budynku.

Czy budynek użytkowany w części należy opodatkować w całości

Są wątpliwości czy w obecnym stanie prawnym można uznać, że budynki, które nie zostały w pełni wykończone, spełniają definicję obiektu budowlanego i czy należy od nich płacić podatek od nieruchomości.