Od wielu lat przepływ majątku w kręgu najbliższej rodziny korzysta z nielimitowanego zwolnienia podatkowego. Dotyczy to także darowizn i oznacza, że po spełnieniu określonych warunków można bez podatku przekazać majątek o każdej wartości.

Planując transfer majątku w najbliższej rodzinie, trzeba pamiętać, kto został przez ustawodawcę zaliczony do tzw. zerowej grupy podatkowej, która częściowo pokrywa się z pierwszą grupą, ale jest od niej węższa. Do zerowej grupy podatkowej zaliczeni zostali: małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Na uprzywilejowanej liście nie ma zięcia, synowej i teściów. Jeśli zatem rodzice planują obdarować np. córkę i jej męża, darowizna dla córki będzie zwolniona w całości, ale już część zięcia będzie opodatkowana na zasadach przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej. Przy darowiznach dużej wartości lepszym rozwiązaniem jest przekazanie majątku tylko dziecku, które potem może już samodzielnie przekazać jego część lub całość małżonkowi. Wtedy obie darowizny zostaną zrealizowane w zerowej grupie podatkowej, tj. pierwsza między rodzicami a dzieckiem, a druga pomiędzy małżonkami.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o zasadach opodatkowania darowizn

Im mniej więzów krwi, tym większy podatek

Przelew z konta na konto niepotrzebny

Darowane lokum lepiej potrzymać

Bardzo ważnym warunkiem, o którym trzeba pamiętać, jest zgłoszenie nabycia w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

– Podatnicy powinni bardzo skrupulatnie przestrzegać tego warunku zwolnienia. Termin sześciu miesięcy na zgłoszenie darowizny ma bowiem charakter materialny, czyli nie można go przywrócić, bez względu na powód spóźnienia. Zgłoszenie po terminie to jeden z głównych powodów pozbawienia podatników prawa do pełnego zwolnienia – przypomina Artur Nowak, radca prawny, partner w DZP Domański, Zakrzewski, Palinka.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy jedynie dwóch przypadków. Pierwszy to gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat nie przekracza kwoty wolnej od podatku dla pierwszej grupy podatkowej, czyli 9637 zł. Zgłoszeniem nie trzeba się też martwić, gdy darowizna zostanie potwierdzona przez notariusza.

Ostatnia pułapka dotyczy darowizn pieniędzy. Gdy łącznie od tej samej osoby w ciągu pięciu lat darowizny przekraczają 9637 zł, do skorzystania z pełnego zwolnienia konieczne jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek nabywcy.