Rozliczenia PIT z fiskusem obowiązkowo przez internet, a czasami z e-podpisem

Od 1 stycznia 2015 r. firmy będą musiały składać PIT drogą elektroniczną. Tylko płatnicy rozliczający do pięciu podatników mogą je złożyć w formie papierowej. Pozostało niewiele czasu na zdobycie e-podpisu .

Aktualizacja: 19.12.2014 08:21 Publikacja: 19.12.2014 06:50

Rozliczenia PIT z fiskusem obowiązkowo przez internet, a czasami z e-podpisem

Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

Od nowego roku zmieniają się zasady przekazywania przez płatników do urzędów skarbowym dokumentów podatkowych PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40. Jeśli dana firma sporządza takie informacje za więcej niż pięciu podatników lub robi to biuro rachunkowe, to dokumenty te muszą być przekazane urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do liczby sześciu lub więcej podatników, w stosunku do których dana firma pełni rolę płatnika, wlicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także umów o dzieło, zleceń oraz umów o wartości do 200 zł. Co istotne, złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie, czyli papierowej, będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem.

W formie dokumentu elektronicznego należy również przekazywać formularz IFT-3. Takie zasady wprowadza nowelizacja ustawy o PIT z 26 września 2014 r (DzU poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku 2014 r.

Wyjątek będą stanowić tylko firmy rozliczające od jednego do pięciu podatników, którym pozostawiono wybór formy składania PIT do urzędu. Mogą to zrobić zarówno elektronicznie, jak i w tradycyjny sposób na papierze.

Ale uwaga, jeśli płatnik chce nadal sporządzać druki papierowe, będzie miał na to mniej czasu. Musi wysłać je do urzędu do końca stycznia, a nie do końca lutego, jak to było dotychczas. W 2015 roku 31 stycznia przypada w sobotę, więc termin ten ulega wydłużeniu do 2 lutego.

Nadal natomiast do końca lutego 2015 roku można będzie przekazać druki podatnikom. Jeżeli płatnik rozliczający od jednego do pięciu podatników zdecyduje się przekazać informacje i deklaracje w formie elektronicznej, wówczas termin pozostaje taki sam, jak rok temu. Druki musi złożyć z końcem lutego.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek składania deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną dotyczyć będzie również zeznań CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, a także załączników CIT-8/O, CIT-ST, SSE-R, CIT-D.

Podatnicy i płatnicy, którzy będą składać zeznania w formie elektronicznej, muszą je przesyłać w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. Jeśli dana firma nie nabyła dotychczas takiego podpisu, musi jak najszybciej dopełnić niezbędnych formalności.

Wprowadzenie nowych wymogów i masowe nabywanie e-podpisów przez wiele przedsiębiorstw może oznaczać dłuższy okres oczekiwania. Przypomnijmy, że obecnie zestaw do podpisu elektronicznego można nabyć od jednej z pięciu uprawnionych instytucji. Jego koszt to jednorazowy wydatek rzędu 300 zł. Do tego należy dodać koszt aktualizacji certyfikatu, wynoszący ok. 120 zł rocznie. Wydatki na zakup takiego podpisu można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Oprogramowanie i oprzyrządowanie do takiego podpisu można zamówić elektronicznie, wypełniając specjalne formularze na stronach internetowych instytucji sprzedających e-podpisy. Jednak aby sfinalizować transakcję, należy pojawić się osobiście w punkcie obsługi klienta, co umożliwia potwierdzenia tożsamości nabywającego. Przedsiębiorca, który nabył już podpis i zainstalował go na komputerze, powinien przesłać do urzędu skarbowego pełnomocnictwo dla osoby, która w jego firmie będzie podpisywała deklaracje e-podpisem. Do złożenia takie pełnomocnictwa służy formularz UPL-1.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek