Odwołanie się w tym przypadku do przepisu nie rozwiązuje wątpliwości, ponieważ jest on lakoniczny i mówi jedynie o łącznym poziomie zobowiązań albo należności z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi w trakcie roku podatkowego.

Określenie ustawowego limitu