Daria Walkowiak-Dobner

Czym się zajmuje i jak działa Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych to zespół opiniodawczo-doradczy, który działa przy Ministerstwie Finansów. Celem jego utworzenia było umożliwienie współpracy pomiędzy podatnikami a administracją podatkową w zakresie cen transferowych, mająca służyć wymianie poglądów.

Ceny transferowe: uproszczenie safe harbour a data zawarcia pożyczki

Choć obowiązek przygotowania dokumentacji local file i uwzględnienia jej w formularzu TPR nadal istnieje, to organy podatkowe nie mogą kwestionować ustalonego w umowie wynagrodzenia.

Kalkulacja progu 20 mln zł przy stosowaniu safe harbour

Podstawowym zagadnieniem przy rozstrzyganiu, czy regulacje dotyczące uproszczenia safe harbour można zastosować w konkretnej transakcji finansowej, jest określenie, czy kwota łącznych zobowiązań bądź należności przekracza 20 mln zł.

Ceny transferowe: obowiązki dokumentacyjne w odniesieniu do umowy spółki osobowej

Oprócz najczęściej realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji usługowych, towarowych czy finansowych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych objęte są również inne zdarzenia, takie jak dokonanie restrukturyzacji, transakcje z podmiotami z siedzibą w rajach podatkowych, czy też zawarcie umowy spółki osobowej.