Fiskus rozumie, że świadczenia dla pracowników pozytywnie wpływają na ich chęć do pracy. I zgadza się na rozliczanie inwestycji w zdrowie załogi w kosztach uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią spółka zajmująca się tworzeniem rozwiązań informatycznych dla handlu internetowego. Zależy jej na wysoko wyspecjalizowanych pracownikach, którzy będą w stanie sprostać wymaganiom i potrzebom klientów. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie najlepszych fachowców jest zapewnienie im pakietów medycznych. Opieką lekarską objęci są też członkowie rodzin pracowników oraz ich partnerzy. Spółka jest przekonana, że taki bonus buduje lojalność wobec pracodawcy, co skutkuje wyższą efektywnością pracy oraz mniejszą rotacją kadry.

Wartość pakietu jest zaliczana do przychodów pracowników, od których nalicza się podatek. Jest to więc element ich wynagrodzenia.

Spółka twierdzi, że wydatki na abonamenty mogą być kosztem uzyskania przychodów. Są przejawem starań spółki o stan zdrowia jej pracowników oraz ich najbliższych. Na dłuższą metę może się to przyczyniać do poprawy atmosfery pracy i zwiększenia wydajności, co ma wpływ na uzyskiwane przychody.

Fiskus zgodził się z tą argumentacją. Przypomniał, że firma może odliczyć od przychodu tzw. koszty pracownicze. Obejmują one przede wszystkim wynagrodzenia, premie i nagrody, ale też dodatkowe świadczenia, np. zakup pakietów medycznych. Mogą być przeznaczone również dla członków rodzin (oraz bliskich) pracowników.

numer interpretacji: IBPB-1-3/4510-299/15/TS