Jak fundacja rodzinna ma się rozliczyć z przychodów z budynków? Ekspert wyjaśnia

Fundacje rodzinne są co do zasady objęte zwolnieniem podmiotowym z podatku CIT. Fundacja w pewnych okolicznościach płaci jednak podatek dochodowy.

Publikacja: 26.03.2024 12:13

Jak fundacja rodzinna ma się rozliczyć z przychodów z budynków? Ekspert wyjaśnia

Foto: Adobe Stock

Fundacje rodzinne są co do zasady objęte zwolnieniem podmiotowym z podatku CIT. Fundacja w pewnych okolicznościach płaci jednak podatek dochodowy, a następuje to we wskazanych sytuacjach:

1) przekazanie lub postawienie do dyspozycji przez fundację rodzinną mienia lub świadczenia (świadczenia dla beneficjentów, ukryte zyski, likwidacja fundacji);

2) od dochodów od tzw. „niedozwolonej” działalności gospodarczej;

3) od dochodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot z którymś z nich powiązany;

4) w przypadku jej niezarejestrowania sąd;

5) gdy spełnione zostaną przesłanki do opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków (fundacja płaci ten podatek na zasadach ogólnych).

Czytaj więcej

Podatkowe kłody pod nogi fundacji rodzinnych

Deklaracja roczna CIT-8FR fundacji rodzinnych

Wszystkie fundacje rodzinne są zobowiązane do złożenia deklaracji rocznej CIT-8FR. Z kolei z treści przepisu art. 27 ust. 1da ustawy o CIT wynika wprost, że w przypadku osiągania przez fundację dochodów innych niż objęte zwolnieniem, będzie ona również zobowiązana do złożenia zeznania rocznego CIT-8.

Co jednak istotne, nie będzie tak w każdym przypadku. Zgodnie z tym przepisem, obowiązek złożenia CIT-8 nie generuje po stronie fundacji powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od przychodów z budynków (pkt 5 powyżej) oraz z tytułu przekazania lub postawienia do dyspozycji przez fundację rodzinną mienia lub świadczenia (pkt 1 powyżej). O ile wyłączenie tego obowiązku w odniesieniu do wykazania podatku z tytułu przekazania mienia lub dokonania świadczenia przez fundację wydaje się całkowicie zrozumiałe (w tym celu powstała deklaracja CIT-8FR), o tyle trudno zrozumieć posunięcie ustawodawcy w tym zakresie co do podatku od przychodów z budynku.

W jaki sposób rozliczyć podatek od przychodów z budynków?

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób fundacja powinna rozliczyć się w ujęciu rocznym z podatku od przychodów z budynków?

Sytuacja jest prosta, gdy po stronie fundacji wystąpi obowiązek do złożenia CIT-8 np. w związku z uzyskaniem przychodów z niedozwolonej działalności gospodarczej – wówczas po prostu wykaże w ramach załącznika do tej deklaracji również podatek od przychodów z budynków.

Co jednak w sytuacji, w której fundacja nie ma obowiązku złożenia zeznania CIT-8, a wystąpił u niej obowiązek podatkowy z tytułu podatku od przychodów z budynków? Wydaje się, że skoro fundacja (zgodnie z literalną treścią przepisów!) nie ma obowiązku składać CIT-8, to powinna wykazać zapłacony podatek w ramach deklaracji CIT-8FR. Problem jednak w tym, że wskazana deklaracja nie przewiduje przestrzeni na wykazanie tego podatku.

Oczywiście, brak obowiązku do złożenia zeznania rocznego CIT-8 nie sprawia, że fundacja nie może go złożyć (np. właśnie celem rozliczenia rocznego podatku od przychodów z budynków). Taka czynność nie wygeneruje po stronie fundacji jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Niemniej jednak, z treści przepisów i dostępnych formularzy na ten moment wynika, że fundacja rodzinna która płaci w trakcie roku podatek od przychodów z budynków i przy okazji nie uiszcza podatku CIT z innych tytułów niż te opodatkowane stawką 15% CIT (świadczenia dla beneficjentów, ukryte zyski, likwidacja), to nie jest ona zobowiązana rozliczyć się w ramach deklaracji rocznej z podatku od przychodów z budynków.

Przykład:

Fundacja w trakcie roku podatkowego płaciła podatek z tytułu przekazanych świadczeń na rzecz beneficjentów oraz podatek od przychodów z budynków. Podatek z tytułu przekazanych świadczeń zostanie przez nią wykazany w CIT-8FR, z kolei fundacja nie będzie miała obowiązku złożenia CIT-8 w związku z zapłatą podatku od przychodów z budynków. W konsekwencji, zważywszy na obecną treść formularza CIT-8FR, podatek od przychodów z budynków nie zostanie wykazany przez fundację w żadnej deklaracji rocznej, przy czym nie naruszy ona żadnego przepisu (koniec przykładu).

Czy taka była intencja ustawodawcy?

Należy sobie zadać pytanie, czy taka była intencja ustawodawcy? Wydaje się, że nie. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego powodu, żeby ze sprawozdawczości podatkowej wyłączać podatek od przychodów z budynków, zwłaszcza, że fiskus wydaje się być zainteresowany podmiotami, które posiadają wśród swoich aktywów nieruchomości w znacznej ilości (na co wskazują np. obowiązki związane z raportowaniem spółek nieruchomościowych przez nie same i ich wspólników). Jeżeli tak, to konieczna jest w tym zakresie zmiana przepisów lub rozszerzenie zakresu danych prezentowanych w deklaracji CIT-8FR.

Damian Libertowski, doradca podatkowy, praktyka planowania podatkowego Kancelarii Tomczykowski Tomczykowska

Czytaj więcej

Ewa Szadkowska: Bieg z przeszkodami fundacji rodzinnych

Fundacje rodzinne są co do zasady objęte zwolnieniem podmiotowym z podatku CIT. Fundacja w pewnych okolicznościach płaci jednak podatek dochodowy, a następuje to we wskazanych sytuacjach:

1) przekazanie lub postawienie do dyspozycji przez fundację rodzinną mienia lub świadczenia (świadczenia dla beneficjentów, ukryte zyski, likwidacja fundacji);

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego