Damian Libertowski

Czy fundacja rodzinna może być lekarstwem na podatek od CFC

Zidentyfikowanie podmiotu będącego podatnikiem zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC), z racji szerokiego i momentami nieprecyzyjnego charakteru przepisów, może w wielu przypadkach budzić wątpliwości – tak jest m.in. w przypadku beneficjentów fundacji rodzinnych. Dlaczego?

Jak fundacja rodzinna ma się rozliczyć z przychodów z budynków? Ekspert wyjaśnia

Fundacje rodzinne są co do zasady objęte zwolnieniem podmiotowym z podatku CIT. Fundacja w pewnych okolicznościach płaci jednak podatek dochodowy.

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów

Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieją jednak sytuacje, w których takie działanie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku.

Stosowanie kart paliwowych a odliczenia VAT od paliwa do firmowych pojazdów

Wiele firm korzysta z bezgotówkowego zakupu paliwa do posiadanych samochodów, co może skutkować brakiem odliczenia VAT. Dla swego bezpieczeństwa powinny one przeanalizować zapisy zawartych umów i zdecydować, czy nie mają do czynienia z usługą finansową czy też dostawą towaru czyli paliwa.