Damian Libertowski

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów

Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieją jednak sytuacje, w których takie działanie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku.

Stosowanie kart paliwowych a odliczenia VAT od paliwa do firmowych pojazdów

Wiele firm korzysta z bezgotówkowego zakupu paliwa do posiadanych samochodów, co może skutkować brakiem odliczenia VAT. Dla swego bezpieczeństwa powinny one przeanalizować zapisy zawartych umów i zdecydować, czy nie mają do czynienia z usługą finansową czy też dostawą towaru czyli paliwa.