Harmonizacja przepisów w zakresie cen transferowych – planowane zmiany

We wrześniu opublikowany został projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie cen transferowych, będący częścią pakietu znanego jako Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). W artykule omawiamy projekt dyrektywy w sprawie cen transferowych w kontekście polskich przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie.

Publikacja: 29.11.2023 02:00

Harmonizacja przepisów w zakresie cen transferowych – planowane zmiany

Foto: Adobe Stock

Pakiet Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) obejmuje, obok omawianego projektu, który włącza kluczowe zasady dotyczące cen transferowych do porządku prawnego Unii Europejskiej, drugi odrębny projekt, który ustanawia wspólny zestaw zasad obliczania podstawy opodatkowania dużych grup przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu do proponowanych przepisów Komisja Europejska (KE) wskazała, że prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są jednocześnie członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej OECD), w rezultacie czego są zobowiązane do przestrzegania zasad i zaleceń OECD, w szczególności opublikowanych po raz pierwszy w 1995 roku Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (dalej Wytyczne OECD). Niemniej jednak, status i rola Wytycznych OECD różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Przepisy dotyczące cen transferowych nie są obecnie zharmonizowane w Unii Europejskiej, chociaż wszystkie państwa członkowskie posiadają ustawodawstwo krajowe, co do zasady oparte o zbliżone podejście do podstawowych zasad. Przyjęte reguły nie są jednak w pełni ujednolicone, czego przykładem jest próg powiązań pomiędzy podmiotami, który w części państw wynosi 25 proc., natomiast w innych państwach – 50 proc. Brak spójnych reguł przekłada się na niepewność podatkową, wysokie koszty przestrzegania przepisów, a także częste, czasochłonne spory prawne, stwarzające bariery dla transakcji transgranicznych oraz generujące wysokie ryzyko podwójnego i/lub nadmiernego opodatkowania.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara