Opłatę za samochód można wliczyć w koszty, choć nie od razu

Wydatek na rejestrację nowego auta zwiększa jego wartość początkową i jest rozliczany poprzez odpisy amortyzacyjne.

Publikacja: 07.09.2023 07:22

Opłatę za samochód można wliczyć w koszty, choć nie od razu

Foto: Adobe Stock

Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się jeden z naszych czytelników. Prowadzi jednoosobową firmę, na jej potrzeby kupił samochód osobowy. Następnego dnia po zapłacie i otrzymaniu faktury zarejestrował auto w wydziale komunikacji w urzędzie dzielnicy. Za rejestrację zapłacił 160 zł. Auto zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych i będzie rozliczane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czy opłata za rejestrację zwiększy wartość początkową samochodu, która jest podstawą amortyzacji? Czy też można ją zaliczyć od razu do podatkowych kosztów? – pyta czytelnik.

Czytaj więcej

Mniejsze odliczenia podatkowe dla tradycyjnych samochodów

Przypomnijmy, że zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania firmowego majątku określonymi w ustawie o PIT rzeczy, które zamierzamy wykorzystywać w działalności gospodarczej, zaliczamy do środków trwałych. Trzeba je amortyzować, a podatkowym kosztem są naliczane sukcesywnie odpisy. Firmowy majątek rozliczamy więc przez pewien czas, np. nowy samochód osobowy przez pięć lat. Nie musimy amortyzować rzeczy do 10 tys. zł, można je wrzucić w koszty od razu.

Jak wycenić majątek wprowadzany do firmy? Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wartością początkową środków trwałych jest cena ich nabycia. Powiększa się ją o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 3). Wśród tych kosztów wymienione są m.in. opłaty – notarialne, skarbowe oraz inne.

Czy do tych innych opłat zaliczamy też rejestracyjną? Jeżeli opłata rejestracyjna jest ponoszona w związku z dopuszczeniem samochodu do ruchu, to wydatek poniesiony z tego tytułu należy w całości doliczyć do wartości początkowej auta będącego środkiem trwałym – twierdzi Krajowa Informacja Skarbowa.

Tak też wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 134. Podkreślono w niej, że auto, które wpisujemy do firmowej ewidencji środków trwałych, musi być sprawne i gotowe do używania. Poniesione w tym celu nakłady, w tym opłata za rejestrację, zwiększają wartość początkową samochodu i mogą być podatkowym kosztem poprzez amortyzację. Jeśli wartość auta nie przekracza 150 tys. zł (elektrycznego 225 tys. zł), odpisy będą kosztem w 100 proc.

Czytelnik nie rozliczy więc opłaty rejestracyjnej bezpośrednio w kosztach. Musi ją doliczyć do wartości początkowej auta i zamortyzować. Będzie to dla niego nawet korzystniejsze, bo jeśli wykorzystuje samochód też prywatnie, to wydatki na jego używanie może zaliczyć do kosztów tylko w 75 proc. Skoro jednak opłata rejestracyjna zwiększa wartość początkową auta, rozliczy ją w kosztach w całości. Chyba że został przekroczony limit podatkowej amortyzacji (150 tys. zł lub 225 tys. zł).

Warto też zwrócić uwagę, że zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej do wartości początkowej samochodu nie zaliczamy wydatków na przerejestrowanie samochodu, jeżeli ich poniesienie nie było warunkiem dopuszczenia go do ruchu (a więc przyjęcia, że środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku). Uznajemy je za wydatek związany z używaniem auta i jeżeli jest wykorzystywane w celach mieszanych, rozliczamy w podatkowych kosztach w 75 proc. – twierdzi KIS.

Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się jeden z naszych czytelników. Prowadzi jednoosobową firmę, na jej potrzeby kupił samochód osobowy. Następnego dnia po zapłacie i otrzymaniu faktury zarejestrował auto w wydziale komunikacji w urzędzie dzielnicy. Za rejestrację zapłacił 160 zł. Auto zostanie wprowadzone do ewidencji środków trwałych i będzie rozliczane w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czy opłata za rejestrację zwiększy wartość początkową samochodu, która jest podstawą amortyzacji? Czy też można ją zaliczyć od razu do podatkowych kosztów? – pyta czytelnik.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności