Wprowadzone w 2022 r. przepisy związane z Polskim Ładem przyniosły bardzo dużo zmian w polskim systemie podatkowym. W związku ze zbliżającym się terminem składania deklaracji podatkowych za 2022 r., warto zwrócić uwagę na korzyści w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które może przynieść skorzystanie z nowych ulg. Ulgi te zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. i możliwe było skorzystanie z nich już w trakcie roku. Jednak warto pamiętać, że w przypadku niestosowania ich w trakcie roku, nadal możliwe jest zastosowanie tych preferencji w rocznym rozliczeniu podatkowym.