Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i wykonujący zawód doradcy podatkowego wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku napisał, że w związku z pogorszeniem stanu wzroku i wielogodzinną pracą przy komputerze, postanowił kupić okulary korekcyjne. Będzie je wykorzystywał wyłącznie do wykonywania pracy zawodowej w ramach prowadzonej działalności. Zapytał, czy wydatek na okulary może rozliczyć w kosztach podatkowych.

Zdaniem podatnika jest to możliwe. To dlatego, że o tym co jest celowe w prowadzonej działalności decyduje podatnik. Jeśli ponad 90 proc. czasu poświęca na czytanie dokumentów i czynności księgowe, musi ciągle wytężać wzrok. Nie mając odpowiednich okularów, nie jest w stanie wykonywać pracy doradcy podatkowego. Zdaniem podatnika wydatek na okulary ma ścisły związek z uzyskiwanymi przez niego przychodami.