W ostatnim czasie powstało wiele tekstów na temat fundacji rodzinnej. Przepisy, które jej dotyczą, są obecnie procedowane w formie, jaka może dawać rodzimym przedsiębiorcom nadzieję na to, że wreszcie w polskim systemie prawnym pojawi się instrument umożliwiający przeprowadzenie efektywnej sukcesji ich biznesu na rzecz członków najbliższej rodziny.

Pojawiły się już komentarze omawiające prawne i podatkowe implikacje ustanowienia i funkcjonowania fundacji rodzinnej. Niemniej, jeden aspekt wydaje się być pomijany w rozważaniach.