Łukasz Bączyk

Remedium na regulacje o zagranicznych spółkach kontrolowanych

Zmiana struktury właścicielskiej, w której docelowo aktywa zagraniczne są w posiadaniu polskiej fundacji rodzinnej, a nie zagranicznego trustu, może uchronić właścicieli od obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania CFC.

Wciąż trudno o opinię zabezpieczającą

Przedsiębiorcy nie mają łatwego zadania, próbując zabezpieczyć się przed zastosowaniem do ich czynności klauzuli antyabuzywnej – GAAR. Szef KAS często odmawia bowiem wydania rozstrzygnięcia albo przedłuża czas trwania postępowania.

Więcej obowiązków dla deweloperów

Od 1 kwietnia 2020 r. w przypadku dużych podatników niezbędne będzie bieżące badanie, czy kontrahent jest podmiotem powiązanym na gruncie cen transferowych, niezależnie od wartości transakcji – piszą eksperci.

Fiskus chce CIT od zlikwidowanej spółki

Skarbówka chce, aby likwidowane spółki wykazywały przychód. To konsekwencja zmienionych przepisów.

Unia chce skończyć z podatkowymi rajami

Komisja Europejska przedstawiła plan uszczelnienia unijnego systemu podatkowego. Na razie dość ogólny.

Dla kogo opłaca się zmiana roku podatkowego

Co do zasady podatnicy rozliczają się z fiskusem za okresy od stycznia do grudnia. W niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem jest jednak przesunięcie tych terminów. Sprawdzi się zwłaszcza przy sezonowości dochodów.