Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2022 r. (0114-KDIP1-3.4012.261.2022.3.PRM).

Podatnik prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług ochrony fizycznej, usług monitoringu, usług recepcyjnych oraz szkoleń z zakresu ochrony. Jeden z jego kontrahentów zaproponował, aby przyznawał swoim pracownikom przebywającym u kontrahenta tzw. karty lunchowe, uprawniające do zakupu różnego rodzaju posiłków i napojów w wybranych lokalach partnerskich. Zgodnie z zawartym porozumieniem, kontrahent wskaże podatnikowi podmiot oferujący karty lunchowe, zaś podatnik je nabędzie, płacąc za nie do ustalonego limitu i jednocześnie refakturując poniesione wydatki na kontrahenta. Na refakturze nie będzie doliczana jakakolwiek opłata bądź prowizja.