Przepisów dotyczących faktur należy szukać w ustawie o podatku od towarów i usług, czyli w ustawie o VAT, z której można się dowiedzieć, czym jest faktura i faktura korygująca, kiedy i w jaki sposób należy je wystawiać. Ustawa uściśla także, w którym okresie rozliczeniowym powinno się je rozliczyć – w okresie bieżącym, czyli w momencie wystawienia faktury korygującej, czy też w okresie historycznym, czyli w czasie, kiedy miała miejsce pierwotna transakcja korygowana.