Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 października 2022 r. (II FSK 63/20).

Podatnik świadczący usługi doradztwa podatkowego oraz usługi o charakterze rachunkowo–księgowym, stosuje do opodatkowania działalności 19 proc. liniową stawkę PIT. Planuje przekazać darowiznę na rzecz fundacji, posiadającej status organizacji pożytku publicznego (OPP). Dodatkowo we wniosku o interpretację wskazał, że darowizna ma zostać przekazana na konto fundacji w formie pieniężnej, a jej wysokość nie zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów oraz nie zostanie zwrócona podatnikowi w jakiekolwiek formie.