Zuzanna Celmer

WSA: Wsteczna korekta stawek amortyzacyjnych dopuszczalna

Przepis art. 16i ust. 5 ustawy o CIT umożliwia korektę stawek amortyzacyjnych wstecz.

Wybór stawki liniowej to utrata przywilejów

Podatnik, jeśli wybrał do rozliczania tzw. podatek liniowy, nie może odliczyć od dochodu darowizny.

Kiedy cesja wierzytelności nie podlega VAT

Różnica między ceną zakupu wierzytelności a jej wartością nominalną nie może być uznana za wynagrodzenie za transakcję nabycia tzw. trudnej wierzytelności. Nabycie nie jest więc w takim przypadku odpłatnym świadczeniem usług.

Rezerwowe zasilanie gazem ziemnym jest świadczeniem kompleksowym

Na usługę rezerwowego zasilania gazem ziemnym składa się wiele czynności i elementów, które układając się w jedną funkcjonalną całość, podlegają jednolitemu opodatkowaniu.