Takie stanowisko wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2022 r. (0111-KDIB3-2.4012.373.2022. 1.MN).

Zgodnie z przepisami VAT, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo podlega obowiązkowej ewidencji na kasach fiskalnych, chyba że sprzedawca może skorzystać z odpowiedniego zwolnienia przewidzianego w stosownym rozporządzeniu Ministra Finansów.