Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Sprzedaż towarów jest ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących, a klientom wydawane są paragony fiskalne potwierdzające zakup towaru. W praktyce zdarzają się przypadki, że klienci dokonują zwrotu towarów. Z reguły klienci tacy okazują paragon fiskalny potwierdzający zakup towaru w sklepie spółki. Zdarza się jednak, że klient dokonujący zwrotu towarów zagubiła paragon fiskalny. W takiej sytuacji, spółka przyjmuje zwroty towaru, o ile klient w inny sposób jest w stanie udowodnić, że dokonał zakupu zwracanego towaru, w szczególności w przypadku zapłaty kartą. W takim przypadku do pokwitowania zwrotu spółka dołącza kserokopie dowodu, na podstawie którego zidentyfikowano transakcje oraz wydruk kopii paragonu zidentyfikowanego w systemie kasowym. Ponadto, do zwrotu wystawiane jest pokwitowanie zwrotu podpisywane przez klienta, które stanowi jednocześnie protokół zwrotu. Spółka prowadzi odrębną ewidencję korekt kasowych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Czy sam fakt przyjęcia zwrotu towaru od klienta, który nie posiada dowodu dokumentującego zakup tego towaru (tj. paragonu) na podstawie dowodu zapłaty kartą, nie niweczy prawa spółki do obniżenia podstawy opodatkowania i dokonania korekty (zmniejszenia) VAT należnego? – pyta czytelnik