Tzw. Polski Ład 2.0 wprowadził kolejne zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków, a także preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. W tym drugim przypadku można wręcz mówić o zmianach rewolucyjnych, które jednak w istocie przywracają, z pewnymi modyfikacjami, zasady obowiązujące do końca 2021 r. Zmiany te mają również wpływ na obowiązki pracodawców jako płatników zaliczek na PIT.