Powinność ustalenia jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla sprzedaży danego towaru lub usługi spoczywa na dostawcy. To podatnik dokonujący sprzedaży powinien zatem określić, czy sprzedawany przez niego towar lub wykonywana usługa, może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT. Pomimo niekiedy usilnych starań w wyniku realizacji tego obowiązku podatnicy z różnych przyczyn na wystawianych fakturach wskazują niewłaściwe stawki podatku VAT.

W takich przypadkach co do zasady nabywca nie ponosi negatywnych konsekwencji otrzymania faktury z błędem. Wynika to bezpośrednio z fundamentalnej zasady dotyczącej neutralności konstrukcji podatku VAT wyrażonej w prawie podatnika do odliczenia podatku zawartego w cenie nabycia towarów i usług wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.