Pomimo iż przepisy ustaw dochodowych zawierają już od kilku lat definicję transakcji kontrolowanej, identyfikacja zdarzeń gospodarczych objętych obowiązkiem dokumentacyjnym wciąż sprawia wiele problemów. Dotyczy to w szczególności transakcji przeprowadzanych z perspektywy udziałowców i dotyczących szerokiego obszaru prawa korporacyjnego. Nie tylko sami podatnicy, ale również fiskus, sądy czy nawet ustawodawca mają w tym zakresie wiele odmiennych opinii, które z kolei mogą powodować problemy w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych. A skutki tego sporu na końcu odczuwa podatnik.