Nina Walczyk

Korekta cen transferowych – czym różni się od pozostałych korekt rozliczeń?

Korekty cen są nieodłączną częścią biznesu prowadzonego przez przedsiębiorców. Ich poprawna identyfikacja oraz rozliczenie są kluczowe dla zapewnienia rzetelności i zgodności z przepisami podatkowymi oraz standardami rachunkowości. Dotyczy to także obszaru cen transferowych.

Czynniki kryzysowe mają wpływ na ceny transferowe

Kryzysy oddziałują w istotny sposób na sytuację gospodarczą i tym samym w znaczący sposób mogą wpływać na działalność podatnika, w tym również na ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych może słono kosztować

Prawidłowe wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych to skuteczny sposób na zabezpieczenie ryzyk zarówno dla spółki, jak i dla osób, które nią zarządzają.

Benefit test jest kluczowy dla transakcji usługowych

Warto odpowiednio wcześniej przeanalizować korzyści wynikające z zakupu usług grupowych i zgromadzić wiarygodne dowody ich świadczenia.

Znaczenie analizy funkcjonalnej w dokumentacji cen transferowych

Analiza funkcjonalna jest jednym z obowiązkowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych. Poszczególne etapy jej przeprowadzenia mogą jednak budzić sporo wątpliwości wśród podatników.

Spółki komandytowe mają problem z dokumentacją cen transferowych

Wypełnienie przez spółki komandytowe obowiązków TP za ubiegły rok wiąże się z wieloma wątpliwościami. Część z nich została wyjaśniona w zaktualizowanej wersji pytań i odpowiedzi opublikowanej w październiku br. przez MF.

Transakcje korporacyjne z dokumentacją cen transferowych czy bez

Identyfikacja zdarzeń gospodarczych objętych obowiązkiem dokumentacyjnym wciąż sprawia podatnikom wiele problemów. Dotyczy to m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz dobrowolnego umorzenia udziałów.

Co w zakresie cen transferowych trzeba zrobić w I kwartale br.

Początek roku wiąże się dla podatników z koniecznością wypełnienia kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Powinni więc jak najszybciej przeanalizować jakie kroki muszą podjąć, aby dochować obowiązujących terminów.