W rozliczeniu za 2022 r. bez zmian pozostaje zasada, że małżonkowie płacą PIT w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Zmieniły się jednak inne zasady rozliczenia PIT, co zwiększa korzyść ze wspólnego zeznania podatkowego. Kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tys. zł, co oznacza, że przy wspólnym zeznaniu korzyść będzie podwójna.

– W 2022 r. małżonkowie korzystają z 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku – informuje Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej

Chcesz rozliczyć się z małżonkiem lub dzieckiem? Poczekaj z przejściem na skalę

Dodatkowo od 1 lipca stawka PIT spadła z 17 do 12 proc. Dopiero po przekroczeniu progu 120 tys. zł płaci się stawkę 32 proc. Dzięki wspólnemu rozliczeniu z małżonkiem osoba zarabiająca ponad 120 tys. zł może uniknąć zapłaty podatku według stawki 32 proc. Taka preferencja wystąpi jednak, gdy oboje mają dużą różnicę dochodów.

Kto zyska najwięcej

– Wspólne rozliczenie z małżonkiem warto rozważyć, gdy jeden z małżonków w ogóle nie ma dochodu albo zarabia mało, a dochód drugiego wpada w drugi przedział skali podatkowej. Dzięki wspólnemu rozliczeniu drugi z małżonków może zapłacić podatek według stawki 12 proc., właściwej dla pierwszego przedziału skali – mówi Dagmara Leonik, doradca podatkowy, menedżerka w zespole People Advisory Services w EY Polska.

Potwierdzają to wyliczenia przygotowane przez ekspertów EY na prośbę „Rzeczpospolitej”.

Przykład 1:

Tylko jeden z małżonków zarabia i osiąga roczne przychody 156 tys. zł brutto. Drugi nie pracuje i nie ma żadnych dochodów. W tej sytuacji łączny podatek obliczony zostanie według pierwszego przedziału skali podatkowej. Gdyby zarabiający małżonek rozliczał się sam, zapłaciłby podatek według wyższej stawki. Indywidualnie zapłaciłby 14 516 zł podatku. Przy wspólnym zeznaniu podatek wyniesie 8593 zł.

Takich korzyści nie ma natomiast, gdy mąż i żona osiągają zarobki podobnej wysokości.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Przykład 2:

Jeden z małżonków ma roczne przychody 108 tys. zł brutto, a drugi 96 tys. zł brutto. Wspólnie zapłacą 13 204 zł podatku. Jeśli rozliczą się indywidualnie, pierwszy zapłaci 7223 zł, a drugi 5981 zł, czyli razem również 13 204 zł. Nie ma więc żadnej różnicy, czy rozliczą się razem czy osobno. Oboje mieszczą się w pierwszym przedziale skali podatkowej, więc wspólne rozliczenie nie daje żadnej preferencji.

Podobnie będzie, gdy oboje mają zarobki podobnej wysokości, przekraczające pierwszy próg skali podatkowej.

Przykład 3: Jeden z małżonków ma roczne przychody 192 tys. zł brutto, a drugi 180 tys. zł brutto. Przy indywidualnym rozliczeniu pierwszy z nich zapłaci 24 973 zł podatku, a drugi – 21 227 zł, co daje razem 46 200 zł. Jeśli rozliczą się wspólnie, także zapłacą 46 200 zł.

Ślub w trakcie roku

Nowe przepisy przewidują też korzyści dla młodych małżeństw. W rozliczeniu za 2022 r. po raz pierwszy wspólnie mogą rozliczyć się osoby, które wzięły ślub w trakcie roku. W poprzednich latach trzeba było być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Warunkiem jest, by małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego. Preferencja przysługuje podatnikom, którzy:

– pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy;

– wstąpili w związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w nim do końca roku.

Przykład: Państwo Kowalscy wzięli ślub w czerwcu 2022 r. Jeśli spełnią pozostałe warunki, będą mogli złożyć wspólne zeznanie podatkowe już za 2022 r. Nie muszą czekać do następnego roku.

Preferencja przysługuje osobom, które rozliczają się według skali podatkowej (stawki 12 i 32 proc.), zarówno zatrudnionym na umowie o pracę, umowach cywilnoprawnych, jak też przedsiębiorcom. By z niej skorzystać, małżonkowie składają wniosek w zeznaniu podatkowym. W praktyce wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w PIT-26 lub PIT-37. Mogą to zrobić wspólnie (pod wnioskiem podpisuje się mąż i żona) albo podpis składa jeden z małżonków.

Ulga także dla biznesu

Wspólne rozliczenie nie ma zastosowania, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT, czyli stawka liniowa lub ustawa o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego nieruchomości). Sam wybór ryczałtu lub stawki liniowej nie przekreśla prawa do wspólnego zeznania z małżonkiem, jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał opodatkowanych w tej formie dochodów.

Wspólne opodatkowanie przysługuje również wdowom i wdowcom. Wniosek o łączne opodatkowanie może także złożyć podatnik, który w roku podatkowym pozostawał w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, a jego małżonek:

– zmarł w trakcie roku podatkowego, albo

– po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania za ten rok.