Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2022 r. (II FSK 2181/19).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19 proc., świadczy w głównej mierze usługi marketingowe. W 2017 r. wielokrotnie nabywał wirtualną walutę elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet na polskiej giełdzie. Podatnik nie nabywał kryptowalut w sposób pierwotny, czyli poprzez tzw. proces kopania (ang. mining). W latach 2017 i 2018 podatnik wymieniał nabyte uprzednio kryptowaluty na inne kryptowaluty na zagranicznych giełdach wirtualnych - wymiany te były oparte na wzajemnych kursach. Specyfika giełd wirtualnych polega na ciągłej zmianie kursu kryptowalut względem kursu waluty tradycyjnej. Podatnik nabywał kryptowaluty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu ich późniejszej sprzedaży (wymiany na walutę tradycyjną) ze znacznym zyskiem.